KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuální finanční podpory v zemědělství

29/11/06

Pozvánka na seminář, který se bude konat 13. prosince 2006 v Telči.

Témata semináře:

• Představení projektu „Síť informačních center zaměřených na agroenvironmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina“ a PRO-BIO RC Vysočina

 Základní informace o aktuálních finančních podporách v zemědělství.

Přednášející: RNDr. Jan Dovrtěl, CSc., ÚZPI

• Otázky, diskuse

 

Přihlášky:

Z důvodu omezené kapacity učebny je nutné nahlášení účasti na tel.č. 739 235 944.

Kontakt: Ing. Tomáš Klejzar, IC Beseda Jihlava, Nám. Svobody 11, 586 01 Jihlava

Tel: 561 200 312, Mobil: 739 235 944, e-mail: tomas.klejzar@volny.cz

 

Tento seminář je pro vás připraven v rámci projektu „Síť informačních center zaměřených na agro-environmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina“ , financovaného z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Realizátorem projektu v ČR je EPOS – Spolek poradců v ekologickém zemědělství.

 

Seminář je ZDARMA, občerstvení pro účastníky zajištěno, začátek v 9 hod., předpokládaný konec 14 hod.