KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zemědělské obory na SŠ a VŠ v Jm kraji

13/11/06

Nabídka zemědělských oborů na SŠ a VOŠ JmK pro žáky základních škol a maturanty. Nabídka vysokých škol se zemědělským zaměřením  v Jm kraji

Se změnami v sítích škol, kdy dochází ke slučování různých typů odborných škol jsme pro zájemce zpracovali výtah ze vzdělávací nabídky zemědělských. potravinářských a dalších souvisejících oborů v Jihomoravském kraji se základními údaji především o přijímacím řízení pro absolventy základních škol.
Toto téma bude postupně doplněno i o další typy vzdělání a monotypní obory (rybářství, ….) v jiných krajích ČR. 

Podrobné informace o jednotlivých školách a jimi nabízených oborech  jsou uvedeny :

Střední školy v Jm kraji se zaměřením na zemědělské obory po okresech:

Vysoké školy:

Přijímací řízení ke vzdělávání ve všech středních školách pro školní rok 2007/2008 –
informace z portálu Jihomoravského kraje

 

http://www.jmskoly.cz/jmkraj/index.html