KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Univerzitní

Univerzitní

17/02/19

Velikonoční jarmark

Ing. Eva Chromečková

13. 4. 2019, regionální potraviny, Velikonoce s vědou

06/01/16

K naplnění cílů agrární politiky je nezbytná vzájemná diskuse s odbornou veřejností

K naplnění cílů agrární politiky je nezbytná vzájemná diskuse s odbornou veřejností Agrární komora České republiky přivítala novoroční vyjádření ministra zemědělství Mariany Jurečky zveřejněné prostřednictvím ČTK a dalších médií, ve kterém jako jednu z hlavních svých priorit vidí schválení plánu státní agrární politiky do roku 2030. Plán státní agrární politiky se odvíjí od materiálu pro […]

02/10/08

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií – zahájila výuku

V březnu letošního roku byla na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně  zřízena Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studii. Je to první fakulta tohoto zaměření na české univerzitě (na jiných vysokých školách je tato problematika zařazena maximálně jako studijní obor).

13/11/06

Zemědělské obory na SŠ a VŠ v Jm kraji

Nabídka zemědělských oborů na SŠ a VOŠ JmK pro žáky základních škol a maturanty. Nabídka vysokých škol se zemědělským zaměřením  v Jm kraji