KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Co chtějí zemědělci říct a co chtějí slyšet?

27/12/06

Nová publikace.

Nová publikace, která shrnuje metodické postupy a dosažené výsledky projektu, kde cílovou skupinou byli zemědělci hospodařící v chráněném území.

 

Českobudějovická nezisková organizace DAPHNE ČR, Institut aplikované ekologie, v říjnu dokončila projekt Blanský les in Natura, který byl financován ze zdrojů Evropské unie, programu Transition facility, spravovaného Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS).

 

Jedním z výstupů je souhrnná publikace s názvem Co chtějí zemědělci říct a co potřebují slyšet?, která přehledně shrnuje výsledky všech projektových aktivit a jejich metodický přístup.

 

Zájemcům se dostává do rukou publikace, která shrnuje metodické postupy a dosažené výsledky projektu, kde cílovou skupinou byli zemědělci hospodařící v chráněném území. Tato publikace postupuje chronologicky po jednotlivých aktivitách. Začíná popisem jak probíhal průzkum potřeb zemědělců, jakým způsobem byly identifikovány jejich problémy a jaké jsou výsledky plynoucí z těchto průzkumů (např. základní charakteristika zemědělců, jaké podmínky dotačních programů jim vyhovují či nevyhovují a proč, jak vnímají administrativu a další). Následující stránky publikace popisují, jak vznikala a na základě jakých potřeb zemědělců byla sestavena příručka s názvem Praktický pomocník, jakožto následující projektová aktivita. Tato brožurka obsahuje 25 zemědělci nejžádanějších témat. Za popisem této příručky následuje v publikaci popis vytváření komunikační platformy a také postup, jakým byly realizovány plány péče o farmu (metodika sběru dat, návrhy změn hospodaření na jednotlivých pozemcích, reakce zemědělců na navržené změny). Na závěr publikace je zařazeno Desatero zásad pro práci se zemědělci a pro ilustraci je přiložen Dotazník pro zemědělce, seznam kapitol Praktického pomocníka a tisková zpráva, která ho proklamuje.

 

Nezisková organizace DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie se touto publikací pokouší zajistit přenos informací mezi institucemi a úřady, které svou činností zasahují do dění v Blanském lese. Publikace a její metodické přínosy jsou však použitelné i nad rámec CHKO Blanský les. DAPHNE ČR přispívá rozvíjením výzkumných a osvětových aktivit k podpoře šetrného hospodaření a k ochraně hodnot životního prostředí.

 

Jde o černobílou brožovanou publikaci o rozsahu 48 stran a nákladu 100 výtisků, která je distribuována zdarma poštou Správám CHKO v České republice, MŽP, AOPK, obcím v CHKO Blanský les, vybraným neziskovým organizacím zabývajícím se obdobnou problematikou a dalším subjektům. Elektronická verze je k dispozici na projektovém webu www.daphne.cz/blanskyles.

 

 

 

Zdroj: DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie, www.daphne.cz

Autor textu: Ing. Jan Hájek