KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Nařízení komise (ES) č. 1975/2006

29/12/06

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1975/2006 ze dne 7. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova.

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1975/2006 ze dne 7. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova.

Nařízení Komise (ES) č. 1975/2006

Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005
http://www.agrovenkov.czhttps://www.kisjm.cz/userfiles/File/smital/Nazen%20Rady(ES)%201698-2005.pdf