KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Legislativa EU

Legislativa EU

31/03/19

Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. březnu 2019

Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. březnu 2019 Odkazy na legislativu Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro životní prostředí Zdroj: "Sbírka zákonů 2018" (www.mvcr.cz) Přehled: Odkazy: Legislativa na portálu Ministerstva zemědělství: http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/ Legislativa na portálu Ministerstva pro životní prostředí: http://www.mzp.cz/cz/legislativa

24/07/18

Rámcová pozice ke sdělení Evropské komise, Evropského parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů "Budoucnost potravinářství a zemědělství"

Kateřina Patočková

Rámcová pozice ke sdělení Evropské komise, Evropského parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů "Budoucnost potravinářství a zemědělství" 10.7.2018 – Výbor pro Evropskou unii dne 17. 1. 2018 schválil rámcovou pozici ke sdělení Evropské komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů "Budoucnost potravinářství a zemědělství". Zároveň uložil […]

23/07/18

Suvenýry z dovolení – nepředvídatelné následky dovozu rostlin a rostlinných produktů

Kateřina Patočková

Suvenýry z dovolené – nepředvídatelné následky dovozu rostlin a rostlinných produktů Co bychom měli vědět než si dovezeme nějaký rostlinný suvenýr z dovolené. Informace k dovozu rostlinných suvenýrů – pomozte nám chránit přírodu! Ke stažení zde Zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský  

14/12/15

Hodnocení jakosti hospodaření podniku se zaměřením na dodržování zákonných požadavků EU, správné zemědělské praxe a legislatiovy ČR 

Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na dodržování zákonných požadavků EU, správné zemědělské praxe a legislativy ČR Metodické listy prosinec 2015 A. Příručka „Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na dodržování zákonných požadavků EU, správné zemědělské praxe a legislativy ČR „ B. Příručka „BOZP v zemědělském podniku“ Tato metodická pomůcka je určena právnickým […]