KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Legislativa EU

Legislativa EU

31/03/19

Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. březnu 2019

Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. březnu 2019 Odkazy na legislativu Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro životní prostředí Zdroj: "Sbírka zákonů 2018" (www.mvcr.cz) Přehled: Odkazy: Legislativa na portálu Ministerstva zemědělství: http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/ Legislativa na portálu Ministerstva pro životní prostředí: http://www.mzp.cz/cz/legislativa

24/07/18

Rámcová pozice ke sdělení Evropské komise, Evropského parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů "Budoucnost potravinářství a zemědělství"

Kateřina Patočková

Rámcová pozice ke sdělení Evropské komise, Evropského parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů "Budoucnost potravinářství a zemědělství" 10.7.2018 – Výbor pro Evropskou unii dne 17. 1. 2018 schválil rámcovou pozici ke sdělení Evropské komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů "Budoucnost potravinářství a zemědělství". Zároveň uložil […]

23/07/18

Suvenýry z dovolení – nepředvídatelné následky dovozu rostlin a rostlinných produktů

Kateřina Patočková

Suvenýry z dovolené – nepředvídatelné následky dovozu rostlin a rostlinných produktů Co bychom měli vědět než si dovezeme nějaký rostlinný suvenýr z dovolené. Informace k dovozu rostlinných suvenýrů – pomozte nám chránit přírodu! Ke stažení zde Zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský  

14/12/15

Hodnocení jakosti hospodaření podniku se zaměřením na dodržování zákonných požadavků EU, správné zemědělské praxe a legislatiovy ČR 

Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na dodržování zákonných požadavků EU, správné zemědělské praxe a legislativy ČR Metodické listy prosinec 2015 A. Příručka „Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na dodržování zákonných požadavků EU, správné zemědělské praxe a legislativy ČR „ B. Příručka „BOZP v zemědělském podniku“ Tato metodická pomůcka je určena právnickým […]

19/01/14

Nové potravinářské předpisy EU

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU související s potravinami.

09/01/14

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1305/2013

ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005

19/12/13

Materiál: Změny Občanského zákoníku ve vazbě na zemedělství od 1. 1. 2014 

Materiál ze seminářů: Změny Občanského zákoníku ve vazbě na zemědělství od 1. 1. 2014   Akce byla pořádána pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana Termíny konání: 11. 12. 2013 – Olomouc18. 12. 2013 – Praha Materiál ke stažení

16/12/13

Od ledna 2014 začnou platit zásady na ochranu životního prostředí před nadbytečným užíváním pesticidů

Od ledna 2014 začnou platit zásady na ochranu životního prostředí před nadbytečným užíváním pesticidů 13.12.2013 – Od 1. ledna 2014 začnou ve všech státech Evropské unie zemědělci dodržovat obecné zásady integrované ochrany rostlin, které stanoví směrnice o udržitelném používání pesticidů. Znamená to používat takové metody ochrany rostlin, které minimalizují rizika pro lidské zdraví a životní prostředí. […]

03/01/12

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1368/2011

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1368/2011 ze dne 21. prosince 2011.

Zařazeno v Legislativa EU