KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Naše potraviny jsou zdravější

15/01/07

České potraviny vyrobené z domácích plodin jsou zdravější než produkty z dovozu. Tvrdí to alespoň tuzemští zemědělci a zahraniční výzkumy jim dávají za pravdu. DALIBOR DOSTÁL Rovnost, 4. srpna 2006

 

Používání hnojiv v ČR a vybraných zemích Evropy
(v kilogramech čistých živin na hektar)

Země Dusíkatá hnojiva Fosforečná hnojiva Draselná hnojiva
Česko  76  14  11
Irsko  127  79  105
Švýcarsko  131  54  88
Velká Británie  144  46  59
Nizozemí  110  39  75
Německo  135  34  51

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, údaje z let
           2000 až 2004

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Rovnost