KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Plodinová burza Brno, 9.1. – 23.1.2007

30/01/07

PLODINOVÁ BURZA BRNO                                                                                                                                                                                                                                                    CENY vybraných komodit – OBCHODY PROMPTNÍ                                                                                                    za období od 9.1. do 23.1.2007   Jedná se o ceny z realizovaných obchodů respondentů a členů burzy. Nejedná se o kótované ceny. Obchody promptní = s dodávkou do 30ti dnů Komodita Cena Kč/t – bez DPH       parita FCA změna % parita DDP změna […]

PLODINOVÁ BURZA BRNO                                                                                                                                                                                                                                                   
CENY vybraných komodit – OBCHODY PROMPTNÍ                                                                                                   

za období od 9.1. do 23.1.2007

 
Jedná se o ceny z realizovaných obchodů respondentů a členů burzy. Nejedná se o kótované ceny.
Obchody promptní = s dodávkou do 30ti dnů
Komodita
Cena Kč/t – bez DPH
 
 
 
parita FCA
změna %
parita DDP
změna %
PŠENICE potravinářská
      4 017   
1,84
     4 106   
2,61
PŠENICE krmná
      3 367   
3,04
     3 502   
3,94
JEČMEN sladovnický
      3 930   
2,53
     4 080   
1,75
JEČMEN krmný
      3 073   
3,07
     3 172   
4,20
ŽITO
      4 409   
1,27
     4 488   
0,79
KUKUŘICE
      3 793   
2,30
     3 883   
3,15
HRÁCH krmný
      3 288   
0,59
     3 338   
0,15
ŘEPKA olejná
      7 047   
1,48
     7 130   
1,10
Technické obiloviny
      2 414   
0,00
     2 503   
0,00
Parita FCA  – místo, kde bude zboží dodáno do péče dopravce určeného kupujícím, dopravu hradí kupující
Parita DDP – místo, do kterého má být zboží dodáno, ujednané místo určení, dopravu hradí prodávající
 
 
Plodinová burza Brno zaznamenává v posledním sledovaném období zvýšený zájem o realizaci obilovin na export. Tato skutečnost má přímý vliv na zvyšování cen realizovaných obchodů. Na příklad u potravinářské pšenice se cena zvýšila o 153,- Kč/t, u krmné pšenice o 133,- Kč/t. a ječmene krmného o 128,- Kč/t. U kukuřice došlo ke zvýšení ceny o 176,- Kč/t.
 
 
Elektronická aukce komodit na nových WEB stránkách: http://www.e-pbb.cz/ , kterou má v provozu Plodinová burza Brno nabízí všem možnost uplatnit své poptávky a nabídky po zemědělských komoditách. Vstup na tuto aukci je možný po výběru obchodníka s oprávněním obchodovat na Plodinové burze, což jsou makléři PBB, burzovní a soukromí dohodci. Funkčnost tohoto systému umožňuje zemědělským producentům dosáhnout vyšší realizační ceny zemědělských komodit, protože je vytvořena formou aukce. Prosím o Vaše seznámení s tímto systémem.
 
 
Další burzovní shromáždění se koná dne 6.2.2007 v 10,30 hod.
na Kotlářské ulici č. 53, v prostorách Plodinové burzy, 8.patro.
Plodinová burza Brno., Kotlářská 53, 602 00 Brno
Bankovní spojení: ČSOB č.ú.: 08436010/0300, IČO: 48533149 , DIČ: CZ48533149
tel.: 00420 5 4121 0429 E-mail: pbb@pbb.cz ; pbb@iage.cz ; http://www.pbb.cz/ mobil 739588853

 

Zařazeno v Rostlinná výroba