KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Výzkum vedlejších produktů z výroby etanolu

04/01/07

Jednou z hlavních otázek spojených se zkrmováním sušených lihovarských výpalků je kvalita tuku jatečného těla.

 
Sušené lihovarské výpalky jsou pro prasata dobrým zdrojem energie, ale jejich využití má určitá omezení.
Lihovarské výpalky jsou sušeným zbytkem po fermentaci škrobnaté frakce kukuřice vybranými kvasinkami a enzymy za účelem výroby etanolu a kysličníku uhličitého. Očekávané finanční úspory vedou výživáře a výrobce prasat ke zkrmování více než 10 % sušených lihovarských výpalků; zatím však bylo málo zjištěno o jejich vlivu na růst a kvalitu jatečného těla prasat.
V současnosti se v tomto směru výzkumníci zaměřují na:
         dopad zkrmování výpalků  na kvalitu vepřového tuku
         na to, jak vyřešit proměnlivost v kvalitě vedlejších produktů v závislosti na jednotlivých dodávkách kukuřice
         na okolnosti, za nichž klesá příjem krmiva, jestliže stoupá hladina výpalků v krmivech.
Jedna ze studií provedená společností Land O’Lakes /Purina Feed hodnotila vliv krmné dávky založené na kukuřici a sójovém šrotu s nebo bez 10 % sušených výpalků na kvalitu vepřového tuku.
V pokusu proběhl výkrm v 7 fázích, kdy poslední krmná dávka obsahovala 4,5g/tu Paylean.
Krmné dávky v každé fázi obsahovaly podobnou koncentraci živin. U poražených prasat byla hodnocena kvalita jatečného těla. Prasata krmená dávkou s obsahem 10 % sušených lihovarských výpalků rostla stejně, ale spotřebovala méně krmiva, měla lepší konverzi krmiva a nižší náklady na přírůstek hmotnosti než prasata krmená kukuřičně sójovou dávkou bez sušených výpalků
U jatečných těl nebyl zjištěn rozdíl v jatečné hmotnosti, výšce hřbetního špeku, v procentickém podílu šunky a boku. Nebyly rozdíly v ploše m.l.d. ani v procentu libové svaloviny v jatečném těle.
Při hodnocení tuku z boku nebyly zjištěny rozdíly v barvě ani v bodu tání tuku. Bok prasat krmených 10 % sušených lihovarských výpalků měl vyšší jodové číslo než bok kontrolních prasat, i když jeho hodnota byla nižší než doporučovaná maximální hodnota 70.
Na konferenci v Minnesotě, týkající se výroby etanolu bylo uvedeno, že výsledkem nových výrobních procesů etanolu jsou méně hodnotné vedlejší produkty a úkolem výživářů je řešit proměnlivost v obsahu živin a v kvalitě  sušených výpalků z různých zdrojů. Odborníci navrhují:
         stanovit zdroje s komplexním programem pro zajištění kvality výpalků, především ISO9000 a HAACP
         omezit počet užívaných zdrojů
         při sestavování krmných dávek zjistit hodnotu živin u dodavatele
         požadovat trvalou kvalitu a obsah živin z každého zdroje.

Zařazeno v Živočišná výroba