KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Závazných pravidela poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2007

15/01/07

Poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2007 a způsobu kontroly jejich užití se poskytují finanční prostředky k úhradě výdajů na opatření ve veřejném zájmu

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2007 a způsobu kontroly jejich užití
Podle závazných pravidel poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2007 a způsobu kontroly jejich užití se poskytují finanční prostředky k úhradě výdajů na opatření ve veřejném zájmu, na základě priorit stanovených Ministerstvem zemědělství pro rok 2007, zejména na: A) prevenci před povodněmi, B) odstraňování povodňových škod, C) obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem, D) podporu procesu plánování v oblasti vod, E) ostatní opatření ve vodním hospodářství.
  • Příloha č. 11 k zákonu č. 622/2006 Sb. – závazná pravidla (soubor ve formátu PDF – 657 kB)
    •