KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

CHRÁNÍ SE JEŠTĚ ORNÁ PŮDA?

02/02/07

Uchovejme, co ještě uchovat dá…. úbytky OP, ZP v posloupnosti-co na to cena půdy a odvody… porovnání s Rakouskem a Německem

Chrání se ještě orná půda?

            Pamětníci jistě ví, co znamenalo vlastnictví půdy za 1. republiky, jaké byly kontingenty za války, které pokračovaly v modifikovaném a urputném v padesátých letech. Nakonec přeživší soukromí rolníci měly až do konce osmdesátých let také své kontingenty a pokud se jich zeptáte, tak poslední osmdesátá léta se jim právě k těmto zaručeným výkupům žilo veseleji.

           Naše „moderní “  dosavadní doba „hojnosti“ 16 let  má jiná pravidla i vyhlídky. Nehodlám polemizovat s oponenty proč a jak je takové počínání dobré dnes. Já hodlám polemizovat v intencích ZDĚDĚNÝCH HODNOT  předků a NENAPRAVITELNOSTI v letech budoucích. Věřím, že takovýto exkurs čísel nebude na škodu činným v zemědělství, ale též činným PRO ZEMĚDĚLSTVÍ. Uvádím tabulku ze situační zprávy Mze – PŮDA. tis.ha a Německý statistický úřad, Bonn.

 

Č E S K Á   R E P U B L I K A

N Ě M E C K O

Rok

ZP

OP

TTP

lesy

ZP/obyv.-ha

Zornění %

ZP

OP

1927

5095

3812

1167

x

0,49

74,82

x

x

1937

4988

3847

1060

2353

0,46

77,13

x

x

1948

4754

3524

1073

2407

0,53

74,17

20 421

12 750

1951

4679

3362

1086

2507

0,52

71,85

20 821

13 094

1956

4667

3418

1040

2524

0,50

73,24

20 916

13 155

1961

4573

3370

  999

2581

0,48

73,69

20 638

12 742

1966

4513

3352

  948

2599

0,46

74,27

20 372

12 303

1971

4465

3315

  928

2607

0,46

74,24

19 973

12 170

1976

4444

3316

  901

2613

0,44

74,62

19 565

12 274

1981

4374

3292

  851

2624

0,42

75,31

18 482

12 014

1986

4327

3269

  823

2627

0,42

75,55

18 209

11 960

1991

4287

3219

  833

2629

0,42

75,09

17 136

11 559

1992

4284

3185

  864

2629

0,42

74,35

16 950

11 467

1993

4283

3175

  872

2629

0,41

74,13

17 162

11 676

1994

4282

3173

  873

2629

0,41

74,10

17 307

11 805

1995

4281

3158

  888

2630

0,41

73,77

17 344

11 835

1996

4280

3143

  901

2630

0,41

73,43

17 335

11 832

1997

4279

3098

  946

2631

0,41

72,40

17 156

11 823

1998

4280

3091

  953

2631

0,41

72,22

x

x

1999

4284

3101

  947

2634

0,41

72,38

17 044

11 826

2000

4280

3082

  961

2637

0,41

72,00

17 067

11 804

2001

4277

3075

  965

2639

0,41

71,89

17 042

11 813

2002

4273

3068

  971

2643

0,41

71,80

16 974

11 791

2004

4265

3055

  972

2646

0,41

71,62

17 008

11 827

2005

4260

3047

  974

2647

0,41

71,52

17 035

11 903

2006

x

x

x

x

 

 

16 951

11 866

 

Rozebeme si pohyby  po etapách u orné půdy:

·        1927- 37  + 37 tis. ha – hospodářská krize, nárok na potraviny-ČR se zařazuje do elity evropského zemědělství a následného zpracování

·        1937- 48  -323 tis. ha. – válečná léta – pohyb minimální, seskok nastal vytvořením vojenských újezdů po vysídlených Němcích, dále stavby kasáren a cvičišť, obytná zástavba a nástup civilní a průmyslové výstavby – obranná doktrína

·        1948-51  -162 tis.ha – pokračování v předchozím

·        1951-56  – 56 tis ha. – těžiště ve výstavbě průmysl. podniků, civilní zástavba

·        1956- 61  -52 tis. ha – viz předchozí

·    1961-66     -18 tis.ha – nástup zemědělské výstavby a pokračování v předchozích – u ZP pokles o    50  tis. ha

·          1966-71  -37 tis. ha – dálnice Praha-Brno-Bratislava, předchozí

·         1971-76   + 1 tis. ha – dokonce přírůstek(rozorání TTP) nástup k intenzivnímu zemědělství – důraz na ochranu PF

·        1976-81   -12 tis.ha – u OP střídmé, ZP -70 tis. ha – vysoký zábor

·        1981-86  – 25 tis.ha , -53 tis.ha ZP – infrastruktura, průmysl

·        1986-91  -50 tis.ha, -60 tis.ha ZP – doprav.infrastruktura – postupný mírný přístup k ochraně ZPF

·        1991-92 – 34 tis.ha – nástup prům. zón – neúměrný zábor- ČR odprodává majetky  zahraničním firmám!

·         1992- 96 – 42 tis. ha, -96 tis. ha ZP – státní politika(vláda ODS) umožňuje zábor za minimální odvod, navíc 10 let daňové prázdniny

·        1996-97  – 45 tis. ha – invaze supermarketů – příměstská pole !

·        1997-98 – 7 tis.ha – vměstnání dalších supermarketů, prům.zón !

·        1998- současnost  – 44 tis. ha  – konečně zmírněný zábor!

 

 

 

 

 

Suma sumárum:

Od největší historické polní výroby z let 1937  ubylo do konce roku 2005(bohužel ČSÚ dosud nevydal 2006) rovných 800 000 ha orné půdy a  86 000 ha  TTP, což činí 18,2%  v součtu a vztaženo na ZPF r.1927 dokonce 19% !

Odpovídá historické dědictví pokroku, či jak …..

Abychom se dobrali názorů k hodnocení, je nutno se zmínit o tom, že hlavní pokles ZPF způsobila 2. světová válka a odsun Němců. Je faktem, že nyní část opuštených vojenských újezdů – patřičně devastovaných, mohou být obnoveny k zemědělské činnosti. To není u nikoho na pořadu dne. Následná socialistická industrializace se rozmáchla taktéž, ale bylo to v kontextu s evropským růstem a nastolenou dělbou práce.

      O fenoménu dálnic z pohledu celospolečenského lze asi nejméně co namítat. Názorový střet nastane ovšem do přijatého nedávného tempa k účelu zahraničních supermarketů a jejich infrastruktury.

Politická rozhodnutí – pobídky a regulace

Rozhodně k zamyšlení činí  hodnocení ceny půdy v souvislosti se změnou politických poměrů po r. 1989. Jestliže byla do té doby cena degradována, pak měl nastat pravděpodobně postupný úřední nárůst ceny. To se nestalo a není náznaků o brzkou změnu. Cena značně podhodnocená zcela v běžném volném ringu je strategickým neopakovatelným stavem k vyždímání efektu pro kapitalizované nyní již české, ale především zahraniční vlastníky.

       Ne podnikatelská hospodářská tovární či živnostenská výroba je to pravé, na co se dát. Spekulační  dosavadní ráj je pro „tvrdé nátury“. Tím je naškodu všech bohužel státní půda a dnes mnohdy ve složitě řešitelných případech i soukromá půda.

Co na to odvod státu ze ZPF ?

    Tváří se být spokojený!!

    I dnes v 2007 platí odvod dle zák.ČNR č.334 z roku1992 a také v sazbách prakticky úředních cen bez jakéhokoli navýšení, jestliže jde o pozemky zahrnuté v územním rozhodnutí. Logicky zájem obcí potažmo státu je zajistit zaměstnanost a tak připravují pro investory holá pole i s pomocí k inženýrským sítím ZA HUBIČKU. Proč má supermarket stavět podlaží – není třeba, udělejme „letiště“, je to za pár šupů. Doba obchoďáků s elevátory Máj i nedávno honosné Kotvy je za zenitem.

Paradox, který se ovšem v Čechách  historicky opakuje. Trvale odňatá česká zemědělská půda pro zahraniční byznis včetně produktů. Tomu se říká TRVALE ODŘÍZNUTÁ VĚTEV! Vousatost tohoto předpisu z pánů poslanců, vlád atd. nikomu nevadí. Dokonce nevadí ani mizerný přínos do prázdné státní kasy. Na čí frajerství se tu hraje?

Pro porovnání třeba do Rakouska

Delší časová řada není k dispozici, ale stačí od r. 1990. Rakouský postup mezi nejlepší ekonomiku EU je známý a bývalá malá jen běžně vybavená  hospodářství jsou minulostí. To přitom srovnávat jejich horské podmínky v podílu celkového půdního fondu s našimi není dobře ekvivalentní. Pokud jde o pokles ZPF, pak lze říci, že u orné půdy došlo k poklesu jen o 25 tis.ha , u zemědělské došlo k většímu poklesu  a sice o 241 000 ha  do roku 2005 , tedy za 15 let. Rakouský alpský přístup k pastvinám je specifický a tento úbytek je způsoben administrativně vyčleněním původních spásaných příkrých porostů do ostatní plochy.

V r. 2005 vykazují  1,381 mil. ha orné půdy a 3,259 mil. ha zemědělské půdy(data:www.lebensministerium.at).

Určitě v kontextu s uvedeným k našim poměrům zde působí převážně osobní vlastnictví půdy,  vazba na rodinné statky a neméně pak i patřičně „naložený“ odvod ze ZPF.

Stav v Rakousku – ha

Druh/rok

1990

1995

1999

2003

2004

2005

Orná p.

1 406 394

1 405 276

1 395 274

1 379 000

1 379 000

1 381 000

Rozdíl k předch. létům nápočtem

 

     -1 118

   -11 120

   -27 394

   -27 394

   -25 394

Zemědělská p.

3 500 298

3 432 028

3 389 905

3 258 707

3 259 000

3 259 000

Rozdíl k předch. létům nápočtem

 

  -68 270

 -110 393

 -241 591

 -241 298

 -241 298

Lesy

3 227 069

3 294 142

3 260 300

3 202 456

3 203 000

3 203 000

Neproduktivní plochy

   807 834

   852 208

   868 410

   959 135

   833 000

   833 000

 

Na skok také do Německa

Zde je k dispozici časová řada od r. 1949, kdy došlo k rozdělení Německa na 2 státy(data-stastický úřad:www.destatis.de). Výsledky jsou ovšem překvapivé! Od tohoto roku  pro nynější německé území  ubylo do roku 2006  ubylo úctyhodných 3, 47 mil. ha zemědělské půdy, ale podstatně méně v poměru orné půdy 884 tis. ha, zhruba stejným poměrem v západním i východním Německu. Úbytek zemědělské půdy, tedy především TTP odpovídá zhruba úbytku v ČR, pakliže je Německo více než 4 x větší.. Ovšem  jejich úbytek orné půdy  za zhruba shodné období pro takto velkou zemi a jen o 80 tis. více než  v ČR znamená ABSOLUTNÍ NEPOMĚR!  Přitom naše industrializace, stavba dálnic atd.je rozhodně značně pokulhávající za německým rozměrem. Od r. 2000 na úroveň 2006 je PŘÍRŮSTEK orné půdy o 62 tis. ha, na úroveň 2005 dokonce PŘÍRŮSTEK 99 tis. ha! Čím to je?  Vysvětlení sice bez větších znalostí, ale zcela jasné z poklesu zemědělské půdy, viz tabulka. My zavádíme podpory k zatravnění a Němci rozorávají! To už je ovšem na další pokračující téma, jaké jsou nároky na farmu s ŽV a bez ní, NĚMCI TI REAGUJÍ! Nakonec i úbytek 92 900 ha zemědělské půdy za posledních 7 let svědčí pro tuto expanzní zemi o NAPROSTÉ ÚZKOSTLIVÉ OCHRANĚ PŮDY! Přitom se tam staví i na zelené louce, o potenciálu k ČR není srovnání! Jenže oni sanují staré nevyhovující areály, viz okolo trati do Lipska, kde to mnozí znají. BMV zplanýroval a postavil. Co asi vznikne u nás v městečku Milovice, když je ŠKODA-VOLKSWAGEN na dohled?

Druh/rok

1999

2003

2004

2005

2006

Orná p.-  ha

11 825 800

11 826 900

11 898 700

11 903 300

11 866 100

Zemědělská p. – ha

17 043 900

17 008 000

17 020 400

17 035 200

16 951 000

 

 

Iniciace k novelizaci zákonů k ocenění pozemků a ochraně půdního fondu

     Nevím, kdy došlo naposledy k výraznému posunu cen dle katastrálních území. Mám ale zato, že tyto platné ceny nyní podle poslední novely č.285/2005 Sb.jsou vyhlášeny z konce šedesátých let. I zákon o ochraně ZPF v nynějším platném znění  z r. 1992 je už hrozně vousatý, když navíc tyto odvody se i v dřívější době platily obdobně a navíc existovala povinnost  pro vlastníka k odnětí ze ZPF  rekultivovat ostatní plochy na vlastní náklad i ve zvýšené výměře.

     Nově vytvořená  zákonná norma pod schvalovací gescí ústředního orgánu odstupňovaná podle rozhodujícího účelu k budoucímu využití , stanovení výměr a dalších okolností by měla být vytvořena co nejdříve! Dosavadní praxe v odnímání ze ZPF  není  zcela odpovědná  především k redistrubuci národních hodnot. 

 

Ing. Jaromír Strašil

metodik Ústavu zemědělských a potravinářských informací Praha

Sředisko Jihlava