KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Plodinová burza Brno 23.1. – 6.2.2007

08/02/07

PLODINOVÁ BURZA BRNO                                                                                                                CENY vybraných komodit – OBCHODY PROMPTNÍ                                                                                                          za období od 23.1. do 6.2.2007   Jedná se o ceny z realizovaných obchodů respondentů a členů burzy. Nejedná se o kótované ceny. Obchody promptní = s dodávkou do 30ti dnů Komodita Cena Kč/t – bez DPH       parita FCA změna % parita DDP změna % […]

PLODINOVÁ BURZA BRNO                                                                                                               
CENY vybraných komodit – OBCHODY PROMPTNÍ                                                                                                         
za období od 23.1. do 6.2.2007
 
Jedná se o ceny z realizovaných obchodů respondentů a členů burzy. Nejedná se o kótované ceny.

Obchody promptní = s dodávkou do 30ti dnů

Komodita
Cena Kč/t – bez DPH
 
 
 
parita FCA
změna %
parita DDP
změna %
PŠENICE potravinářská
      4 177   
3,99
      4 286   
4,38
PŠENICE krmná
      3 573   
6,13
      3 664   
4,63
JEČMEN sladovnický
      4 109   
4,56
      4 209   
3,16
JEČMEN krmný
     3 154   
2,63
      3 254   
2,58
ŽITO
      4 553   
3,27
      4 756   
5,98
KUKUŘICE
      3 914   
3,21
      4 039   
4,02
HRÁCH krmný
      3 421   
4,07
      3 497   
4,74
ŘEPKA olejná
      7 022   
-0,36
      7 128   
-0,03
Technické obiloviny
      2 414   
0,00
      2 503   
0,00

Parita FCA  – místo, kde bude zboží dodáno do péče dopravce určeného kupujícím, dopravu hradí kupující
Parita DDP – místo, do kterého má být zboží dodáno, ujednané místo určení, dopravu hradí prodávající

Na Plodinové burze Brno je v posledním sledovaném období trvalý zájem o nabídky obilovin na export. Dochází ke zvýšení realizačních cen při poptávce především po kvalitních obilovinách.
Potravinářská pšenice zvýšila cenu o 180,- Kč/t, při realizačním rozpětí 4-4,7 tis.Kč/t.
U krmné pšenice dochází k prudkému zvýšení ceny o 207 Kč/t a především u potravinářského žita o 277,- Kč/t. při realizační ceně až 5,5tis.Kč/t U kukuřice došlo ke zvýšení ceny o 156,- Kč/t.
 
Elektronická aukce komodit na nových WEB stránkách: www.e-pbb.cz , která je součástí Plodinové burzy Brno zaznamenala ve 4.týdnu Kotaci ceny obchodem u potravinářské pšenice za cenu 4150,- Kč/t. Potvrzuje se tak účelnost naší e-AUKCE. Vstup na tuto aukci je možný po výběru obchodníka s oprávněním obchodovat na Plodinové burze, což jsou makléři PBB, burzovní a soukromí dohodci. Funkčnost tohoto systému umožňuje zemědělským producentům dosáhnout vyšší realizační ceny zemědělských komodit, protože je vytvořena formou aukce. Prosím o Vaše seznámení s tímto systémem.
 
Další burzovní shromáždění se koná dne 20.2.2007 v 10,30 hod.
na Kotlářské ulici č. 53, v prostorách Plodinové burzy, 8.patro.                                                                                                                                                                                           

Plodinová burza Brno., Kotlářská 53, 602 00 Brno
Bankovní spojení: ČSOB č.ú.: 08436010/0300, IČO: 48533149 , DIČ: CZ48533149
tel.: 00420 5 4121 0429 E-mail: pbb@pbb.cz ; pbb@iage.cz ; http://www.pbb.cz/ mobil 739588853
 

Zařazeno v Rostlinná výroba