KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Plodinová burza Brno 6.2. – 20.2.2007

22/02/07

PLODINOVÁ BURZA BRNO                                                                                                                   CENY vybraných komodit – OBCHODY PROMPTNÍ                                                                                                                                za období od 6.2. do 20.2.2007                                                                                                                     Jedná se o ceny z realizovaných obchodů respondentů a členů burzy. Nejedná se o kótované ceny. Obchody promptní = s dodávkou do 30ti dnů Komodita Cena Kč/t – bez DPH       parita FCA změna % parita DDP změna […]

PLODINOVÁ BURZA BRNO                                                                                                                  
CENY vybraných komodit – OBCHODY PROMPTNÍ                                                                                                                               
za období od 6.2. do 20.2.2007                                                                                                                  
 
Jedná se o ceny z realizovaných obchodů respondentů a členů burzy. Nejedná se o kótované ceny.
Obchody promptní = s dodávkou do 30ti dnů
Komodita
Cena Kč/t – bez DPH
 
 
 
parita FCA
změna %
parita DDP
změna %
PŠENICE potravinářská
      4 215   
0,90
      4 322   
0,85
PŠENICE krmná
      3 683   
3,08
      3 752   
2,39
JEČMEN sladovnický
      4 123   
0,33
      4 250   
0,97
JEČMEN krmný
     3 291   
4,36
      3 388   
4,11
ŽITO
      4 800   
5,42
      4 948   
4,04
KUKUŘICE
      3 939   
0,64
      4 050   
0,27
HRÁCH krmný
      3 407   
-0,42
      3 490   
-0,19
ŘEPKA olejná
      6 997   
-0,36
      7 076   
-0,72
Technické obiloviny
      2 414   
0,00
     2 503   
0,00

Parita FCA
 – místo, kde bude zboží dodáno do péče dopravce určeného kupujícím, dopravu hradí kupující
Parita DDP – místo, do kterého má být zboží dodáno, ujednané místo určení, dopravu hradí prodávající
 
Na trhu s obilovinami dochází k postupnému uklidnění. Plodinová burza Brno registruje v posledním sledovaném období stav, kdy nedostatkové začíná být především krmné obilí.
Krmná pšenice zaznamenává zvýšení prodejní ceny o 110,- Kč/t, krmný ječmen navyšuje cenu o 137,- Kč/t.
Největší zvýšení ceny zaznamenává opět potravinářské žito a to až o 247,-Kč/t
U řepky olejné dochází z důvodu krátkodobé nižší poptávky ke snížení ceny o 51,- Kč/t.
 
Elektronická aukce komodit na svých WEB stránkách: www.e-pbb.cz , která je součástí Plodinové burzy Brno zaznamenává v 8.týdnu zajímavé nabídky a poptávky obilovin a krmného hrachu. Potvrzuje se tak účelnost e-AUKCE již probíhajícími realizacemi obchodů s potravinářskou pšenicí. Vstup na tuto aukci je možný po výběru obchodníka s oprávněním obchodovat na Plodinové burze, což jsou makléři PBB, burzovní a soukromí dohodci. Funkčnost tohoto systému umožňuje zemědělským producentům dosáhnout vyšší realizační ceny zemědělských komodit, protože je vytvořena formou aukce. Je nutno se seznámit s novým způsobem obchodování.
 
Další burzovní shromáždění se koná dne 6.3.2007 v 10,30 hod.
        na Kotlářské ulici č. 53, v prostorách Plodinové burzy, 8.patro.                                                                                                                                                                                                                                   

Plodinová burza Brno., Kotlářská 53, 602 00 Brno
Bankovní spojení: ČSOB č.ú.: 08436010/0300, IČO: 48533149 , DIČ: CZ48533149
tel.: 00420 5 4121 0429 E-mail: pbb@pbb.cz ; pbb@iage.cz ; http://www.pbb.cz/ mobil 739588853
 

Zařazeno v Rostlinná výroba