KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Průzkum ztrát u selat

25/02/07

Na univerzitě v  Minnesotě zahájili program monitorování rané mortality selat.

Výsledky monitorování  mají být využity pro zvýšení počtu selat, která přežijí do odstavu.
Na základě studie výzkumníci uvádějí, že by se výrobci prasat měli za účelem snížení předodstavové mortality selat, zaměřit na zlepšení podmínek v prvních třech dnech života, kdy se zjišťuje okolo 60 % ztrát selat před odstavem. Podle odborníků by mělo být obecným cílem snížení mortality selat v prvních třech dnech života na 4-5 %, což by umožnilo udržet předodstavovou mortalitu na 9-10 % (při odstavu v 20-21 dnech). Základním předpokladem pro snížení mortality je zajistit, aby selata zůstala po narození teplá a neprochladla, aby se narodila do dobrého prostředí (včetně dobré teplé rohože) a aby všechna selata začala co možná nejdříve sát.

Zařazeno v Živočišná výroba