KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Využití prasat plemene hampshire  v Dánsku klesá

28/02/07

V Dánsku vylučují z hybridizačního programu plemeno dánský hampshire z důvodů nevyhovující užitkovosti a zdraví potomstva.

Od ledna 2007 není  plemeno hampshire součástí  dánského Národního programu pro genetické zlepšení plemenného stáda prasat. Plemeno hampshire je vyloučeno z oficiálního testování a jeho další využití nebude podporováno šlechtitelským programem Dansk Svinproduktion.
Podle zástupce Dansk Svinproduktion se v celonárodním měřítku v posledních pěti letech využití plemene hamsphire snižuje. Zatímco dříve se toto plemeno podílelo 10 % na genotypech jatečných prasat,  v současnosti dosahuje jeho podíl max. 4 %. K největšímu poklesu ve využívání plemen hamsphire došlo v posledních dvou letech v souvislosti se vzestupem zdravotních problémů spojených s cirkovirem (PMWS) v odvětví výroby prasat. Někteří chovatelé se domnívají, že případy PMWS jsou horší u potomků po otcích – křížencích s plemenem hampshire. Dříve platili kanci  plemene hampshire za kance produkující  zdravé potomstvo. Problémy s  rezistenci vůči PMWS v souvislosti s kanci plemene hamsphire nejsou jen v Dánsku, ale sledují se do určité míry i jinde ve světě.
Větší náchylnost vůči PMWS není jediným důvodem proč se od plemene hampshire v Dánsku ustupuje. Zatímco se dříve u hybridních kanců  s plemenem hampshire vysoce hodnotila  aktivita  v přirozeném připařování a detekci prasnic v říji, jsou nyní při využití inseminace tyto vlastnosti hodnoceny méně. V současnosti se z hlediska potomstva nezjišťuje při využití kříženců hamsphire-duroc na otcovské pozici oproti využití čistokrevných kanců plemene  duroc žádné zlepšení. Tato skutečnost je  hlavním a nejzávažnějším důvodem,  proč  se nadále v hybridizačním programu plemeno hampshire nevyužívá.
Podle odborníků vyloučení plemene hamsphire z Národního plemenářského programu přinese úsporu okolo 2 mil. EUR. Dánský Plemenářský program bude využívat plemena dánská landrace, dánské velké bílé a duroc.
Pig Intern., 37, 2007, č. 1, s. 6
 

Zařazeno v Živočišná výroba