KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Důležité odkazy  na portálu MZe ČR

19/03/07

Odkazy na webové stránky institucí zřizovaných MZe, výzkumné ústavy, školy, apod.

 

Důležité odkazy – portál ministerstva zemědělství ČR
 
 
 
 
 
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod                      
České pivo                                                                                            
Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.                                          
Česká zemědělská univerzita v Praze                                           
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích                         
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno                           
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze                      
Výzkumný ústav Silva Taroucy                                                     
Výzkumný ústav včelařský, s.r.o. Dol                                          
AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o.                                
Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.                         
 
 
Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky                                 
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.                                      
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.                                     
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.                          
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.                              
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.                             
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.