KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Instituce

Instituce

18/03/20

Společnost PGRLF omezuje v tomto týdnu svůj provoz

Ing. Eva Chromečková

V návaznosti na opatření činěná vládou České republiky přistoupila společnost PGRLF v tomto týdnu k úpravě provozu.

06/01/10

eAGRI

Portál nahradí internetové stránky ministerstva zemědělství.

19/06/09

Kontakty na pracoviště KAZV a AZV MZe

kontakty na pracoviště Krajských agentur pro zemědělství a venkov a podřízené Agentury zemědělství a venkova  

13/08/07

Kontakty na pracoviště ZA a PÚ MZe

V přiloženém seznamu naleznete aktuální kontaktní údaje na pracoviště-odbory zemědělských agentur a pozemkových úřadů Ministerstva zemědělství ČR.

19/03/07

Důležité odkazy  na portálu MZe ČR

Odkazy na webové stránky institucí zřizovaných MZe, výzkumné ústavy, školy, apod.

20/02/06

Krajská informační střediska pro rozvoj zemědělství a venkova

Krajská informační střediska pro rozvoj zemědělství a venkova

18/10/05

Evidence půdy dle uživatelských vztahů LPIS

Ing. Klára Hermanová

Od 1.4.2005 je pro registrované uživatele zemědělské půdy zpřístupněna evidence půdy dle uživatelských vztahů na portálu iLPIS. Přihlašovací jméno a heslo obdrží registrovaný uživatel na místně příslušné Zemědělské agentuře a pozemkovém úřadu.