KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace SZIF

15/03/07

Informace pro žadatele, kteří podali své projekty na vyjmenovaná podopatření OP 04-06

Informace pro žadatele, kteří podali své projekty na podopatření 1.1.1. investiční záměr f) Investice do rekonstrukce/výstavby skladovacích kapacit pro obiloviny a olejniny; investice do technologií posklizňových úprav, hodnocení a skladování obilovin a olejnin, na podopatření 2.1.2. Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny a na podopatření 2.1.3. Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů v Operačním programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 2004-2006.

Zařazeno v Nezařazené