KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zásadní pokrok v šíření prionů

25/03/07

Podle výzkumu provedeného v Brown University hraje jednoduchý protein hlavní roli ve smrtelném prionovém onemocnění tím, že  rozbíjí seskupení infekčních proteinů a vzniklé částice umožní rychlé šíření onemocnění.

Vědci uvádějí, že výsledky výzkumu by mohly odhalit způsob jak zabránit šíření prionů pomocí léků. Pokud by byly vyvinuty léky, které by zastavily fregmentační proces, mohlo by se podstatně zpomalit šíření prionů, které způsobují BSE u skotu a skrapii u ovcí. Podle vědců z Brown university má fragmentace proteinu velký dopad na rychlost šíření prionová nemoc a může hrát roli při  hromadění toxických proteinů u neurodegenerativních nemocí jako je  Parkinsonova choroba. Vědecký tým založil svoji práci na dřívějším výzkumu, podle něhož priony ultra rychlým procesem konvertují zdravé proteiny na abnormální proteiny. Tato konverze je jednou z cest rozrůstání prionů  a šíření nemoci.
Podle vědců je dalším zásadním krokem v šíření nemoci  fragmentace existujících prionových komplexů. Priony se rozrůstají i bez fragmentace, ale mnohem pomaleji, takže léky, které by blokovaly tento proces by mohly významně zpomalit progresi priónových nemocí.