KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

GPS a jeho využití v zemědělství Jm kraje

19/04/07

GPS a jeho využití v zemědělství Jm kraje Na základě žádosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje – odboru regionálního rozvoje, oddělení rozvoje venkova a zemědělství (Ing. Pavel Illek), provedlo Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jm kraje a Regionální agrární komora Jm kraje, prostřednictvím vlastní databáze a sítě OAK v Jm kraji, šetření o využívání tohoto v současnosti […]

GPS a jeho využití v zemědělství Jm kraje
Na základě žádosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje – odboru regionálního rozvoje, oddělení rozvoje venkova a zemědělství (Ing. Pavel Illek), provedlo Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jm kraje a Regionální agrární komora Jm kraje, prostřednictvím vlastní databáze a sítě OAK v Jm kraji, šetření o využívání tohoto v současnosti nejmodernějšího navigačního systému zjišťování polohy místa a pohybu včetně navádění mobilních prostředků v terénu. Údaje budou použity k zavádění navigačního systému Galileo – k zařazení požadovaných funkcí.
Výsledek šetření:
Na výzvu reagovalo 62 subjektů.
Systém využívá 27 subjektů            
            o využití uvažuje 26 subjektů         
            nevyužívá, neuvažuje, neví 9 subjektů
 
Děkujeme touto cestou za spolupráci při šetření všem zúčastněným subjektům.