KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zemědělská technika

Zemědělská technika

31/01/23

Ministerstvo zemědělství podpoří do roku 2027 investice do technologií šetrných k přírodě, zvířatům a krajině částkou 10 miliard korun

Ministerstvo zemědělství (MZe) chce v příštích letech zemědělcům přispět na investice do strojů a zařízení, které budou šetrně obhospodařovat půdu i pečovat o zvířata. Maximální částka podpory na jednu žádost může dosáhnout až 30 milionů korun. Žádosti o dotace začne podle předpokladu MZe poprvé přijímat od letošního července.

03/05/19

Program Národní výstavy hospodářských zvířat, Národní výstavy myslivosti a Mezinárodního veletrhu pro živočisnou výrobu

Program Národní výstavy hospodářských zvířat, Národní výstavy myslivosti a Mezinárodního veletrhu pro živočišnou výrobu 30. 04. 2019 Národní výstava hospodářských zvířat se koná: 12. – 15. 5. 2019 na Výstavišti v Brně. Doprovodný program veletrhu ANIMAL TECH a Národní výstavy hospodářských zvířat ke stažení Doprovodný program Národní výstavy myslivosti 2019 ke stažení

27/01/19

Málo humusu, málo vzduchu. Zemědělci řešili, jak zachránit českou půdu

Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/precizni-zemedelstvi-zmena-technologie-ekologie-konference.A190124_115307_ekonomika_svob

18/11/18

V Brně o inovacích

V Brně o inovacích 09. 11. 2018 Dne 6. listopadu tohoto roku se v Brně na Mendelově univerzitě uskutečnila série přednášek na téma Inovace v rostlinné výrobě. Seminář, na který odpoledne na stejném místě volně navázalo školení k protierozním technologiím a novým požadavkům Cross-compliance společně s univerzitou pořádala Československá společnost pro moderní zemědělství. Sérii přednášek […]

24/03/18

Vědci v Lednici získají unikátní přístroj k výzkumu rostlin

Vědci v Lednici získají unikátní přístroj k výzkumu rostlin Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně získá unikátní přístroj pro genetický výzkum rostlin Next Generation Sequencing. Bude sloužit k rychlé identifikaci rostlinných chorob, přinese zdravější produkci potravin. Ani v zahraničí se nejedná o běžné vybavení univerzitních a laboratorních zařízení. „Pořízení tohoto přístroje je pro naše vědecké […]

08/08/16

Při Národní výstavě hospodářských zvířat a veletrhu ANIMAL TECH proběhne pestrý doprovodný program

Při Národní výstavě hospodářských zvířat a veletrhu ANIMAL TECH proběhne pestrý doprovodný program V příštím roce se Národní výstava hospodářských zvířat a Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH budou konat v novém květnovém termínu – od 11. do 14. 5. 2017. Prezentace hospodářských zvířat, chovatelských technologií, veterinární a reprodukční techniky, krmiv a léčebných přípravků […]

07/10/15

42. ročník Mistrovství republiky v orbě

Ing. Eva Chromečková

Sobota 10. října 2015, Dolní Újezd u Litomyšle

19/04/07

GPS a jeho využití v zemědělství Jm kraje

GPS a jeho využití v zemědělství Jm kraje Na základě žádosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje – odboru regionálního rozvoje, oddělení rozvoje venkova a zemědělství (Ing. Pavel Illek), provedlo Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jm kraje a Regionální agrární komora Jm kraje, prostřednictvím vlastní databáze a sítě OAK v Jm kraji, šetření o využívání tohoto v současnosti […]

30/10/06

Otázky a odpovědi – služby GE Money Bank

Dotazy týkající se úvěrů pro zemědělce a dalších služeb GE Money Bank.