KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace o základním kurzu facilitátorů a manažerů MAS

16/05/07

Základní 15-denní kurz pro facilitátory a manažery místních akčních skupin

Informace o základním kurzu facilitátorů a manažerů MAS

Ústav zemědělských a potravinářských informací již třetím rokem pořádá základní kurzy pro facilitátory a manažery místních akčních skupin. Od měsíce května do prosince 2007 se uskuteční 4. a 5. kolo těchto kurzů. Kurzy probíhají v pěti třídenních soustředěních s poměrně pravidelnými přestávkami  mezi jednotlivými soustředěními. Tyto kurzy jsou akreditované u MŠMT a zabývají se strategickým plánováním v mikroregionech, řeší rozvojové strategie místních akčních skupin, které se opírají o výsledky územního plánování.

Pro manažery MAS je  dále důležitá znalost strukturálních fondů EU a programu LEADER, který musí podrobně znát. S tím souvisí příprava, zpracování a řízení projektů, jejich prezentace na veřejnosti. Proto jsou zde podrobně rozebírány otázky fundraisingu, facilitace a práce s veřejností.

Velmi důležitou otázkou úspěšné práce ve venkovském prostoru je vytváření partnerství a získávání manažerských schopností a dovedností. Aby činnost facilitátorů a manažerů MAS byla co nejefektivnější potřebují ovládat a pracovat s výsledky sociologického výzkumu.

Všem těmto oblastem je věnována náležitá pozornost jak v teoretické tak  i v praktické rovině. Bližší informace o kursu získáte u Ing. Jany Bačkovské na e-mailové adrese  backovska@uzpi.cz

Zařazeno v Akce a semináře