KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Odpověď na dotaz k AEO

10/05/07

K dodržování podmínek k ošetřování luk v roce 2007

Dotaz:

může žádat zemědělec o zařazení do AEO – OTP – louky, pokud v jarních měsících na travní porost aplikoval kejdu prasat?

Odpověď:Vzhledem k tomu, že nařízení vlády k EAFRD vešlo v účinnost až 20. dubna 2007, bylo pro letošní rok dohodnuto, že kontrola plnění podmínek nařízení vlády č. 79/2007 Sb. se bude provádět od data podání žádosti o zařazení. Tato dohoda platí pouze pro tento rok! Prakticky tedy tento zemědělec může v roce 2007 žádat o zařazení podle nařízení vlády č. 79/2007 Sb., přestože aplikoval kejdu prasat, což není v rámci AEO – OTP u titulu louky povoleno (§ 9 odst. 7 písm. b) NV č. 79/2007 Sb.).

Zdroj:Mze