KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Seminář EAFRD + MAS

11/05/07

seminář pořádaný KIS Vysočina

 

Pozvánka na seminář k problematice "EAFRDu a Místních akčních skupin", který se uskuteční dne 23.5.2007 od 13,00 hodin v kongresovém sále KÚ kraje Vysočina.
Hlavním přednášejícím na semináři je Prof. Ing. Magdalena Hrabánková,CSc. děkanka Ekonomické fakulty JU v Českých Budějovicích a zároveň členka monitorovacího výboru MZe ČR – pro EAFRD.
Jednání monitorovacího výboru se uskuteční dne 21.5.2007 a termín konání semináře je volen právě tak, aby jste se dozvěděli ty nejaktuálnější informace.

Na základě uvedeného sdělení Vás všechny zveme k hojné účasti!!!

S pozdravem KIS Vysočina

Ing.Bratršovský Michal
Ing.Vaněk Vlastimil

pozvanka EAFRD + MAS

Zařazeno v Akce a semináře