KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Venkovský cestovní ruch, jeho specifika a podmínky pro rozvoj

29/05/07

Seriál seminářů VŠE v roce 2007

Venkovský cestovní ruch, jeho specifika a podmínky pro rozvoj

Autor : Eva Lemonová
Seriál seminářů VŠE v roce 2007, pořádaných v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu, který s podporou evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR realizuje Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze. Jedná se o seriál seminářů, které jsou koncipovány tak, aby absolventi získali teoretické znalosti a praktické dovednosti, které budou moci využít ve své pracovní činnosti či podnikání v oblasti venkovského cestovního ruchu.   Kurz je určen pro začínající podnikatele, současné podnikatele, pracovníky odborů regionálního rozvoje a cestovního ruchu krajských úřadů, zástupce organizací působících ve venkovském cestovním ruchu, odborné pracovníky, pedagogy a studenty působící v oblasti cestovního ruchu. Kurz povedou přední čeští, ale i zahraniční odborníci v oblasti venkovského cestovního ruchu. Absolventi kurzu obdrží certifikát o jeho absolvování. Mimo již vypsané semináře je možné seminář 1 a seminář 3 uspořádat na základě požadavku i v jiných než vypsaných termínech v místech, kde bude garantována účast minimálně 15 účastníků. Přihlášky na předem vypsané termíny seminářů naleznete v příloze. Podrobné informace o obsahu, organizaci a termínech naleznete na na http://vzdelavanivcr.cz nebo na www.vse.cz

Odborným garantem projektu je Ing. Zdenka Petrů, e-mail.:

Přílohy:

Příloha č. 2 – seminář

Příloha č. 3 – seminář

www.vse.czpetru@vse.cz , tel. 224095263. Příloha č. 1 – seminář