KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Výklad výpočtu započitatelného přívodu N na travní porosty (limity u pastvin) v r. 2007

18/05/07

Tabulka přepočtů u různých kategorií hospodářských zvířat

Limit N dodaného pastvou zahrnuje pouze přívod N do půdy, tedy po odpočtu bezprostředních ztrát do ovzduší, které činí 40 %. Rozhodující pro přepočty je tedy následující tabulka, jejíž část (první tři sloupce) bude rovněž implementována do novely vyhlášky č. 274/1998 Sb., která je závazným předpisem pro vedení evidence hnojení:

tabulka přepočtů (pdf 117 kB)