KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

První kolo žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova

11/06/07

Žadatelé mohou žádosti předkládat od pondělí 9. července od 7.30 hodin na regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu

První kolo žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova ČR startuje
 
Ministr zemědělství Petr Gandalovič vyhlašuje dnešním dnem první kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013.
„Žadatelé mohou žádosti předkládat od pondělí 9. července od 7.30 hodin na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu,“ oznámil Gandalovič. Jak zdůraznil, v porovnání s operačním programem zemědělství se podařilo výrazně administrativně zjednodušit podávání žádostí. „Budeme vyžadovat jen opravdu nezbytně nutné přílohy,“ dodal ministr.
Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 je ode dneška k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese ministerstva zemědělství www.mze.cz (rubrika podpora z EU a národní dotace, podrubrika EAFRD/prováděcí předpisy/osa I resp. osa III).
V rámci tohoto kola příjmu žádostí budou přijímány projekty pro následující opatření, podopatření či investiční záměry:
         podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků,
o       záměr a) investice do budov, staveb a technologií pro živočišnou výrobu
Předpokládaný objem finanční podpory pro tento záměr činí zhruba 893 mil. Kč z veřejných prostředků, tj. z fondu EAFRD a spolufinancování z národního rozpočtu.
o       záměr b) investice do budov, staveb a technologií pro rostlinnou výrobu
Předpokládaný objem finanční podpory pro tento záměr činí asi 262 mil. Kč,
          podopatření I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství,
Předpokládaný objem finanční podpory činí zhruba 40 mil. Kč,
          opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců
Předpokládaný objem finanční podpory činí přibližně 231 mil. Kč,
          opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy
o        záměr b) výstavba a modernizace bioplynové stanice
Předpokládaný objem finanční podpory činí zhruba 356 mil. Kč,
o        záměr c) výstavba a modernizace kotelen na biomasu
Předpokládaný objem finanční podpory činí zhruba 46 mil. Kč,
o        záměr d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv
Předpokládaný objem finanční podpory pro tento záměr činí asi 57 mil. Kč.
 
U opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců končí příjem žádostí v pátek 20. července ve 13 hodin. U ostatních opatření je uzávěrka pro příjem žádostí v pátek 27. července ve 13 hodin.
 
Adresy regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního fondu
NUTS 2
Název RO SZIF
Adresa
Střední Čechy
Praha a Střední Čechy
budova ÚZPI, Slezská 7, 120 56 Praha 2
Jihozápad
České Budějovice
Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice
Severozápad
Ústí nad Labem
Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem
Severovýchod
Hradec Králové
Ulrichovo náměstí 810, 500 02 Hradec Králové
Jihovýchod
Brno
Kotlářská 53, 602 00 Brno
Střední Morava
Olomouc
Blanická 1, 772 00 Olomouc
Moravskoslezsko
Opava
Horní náměstí 2, 746 57 Opava
 
 
Táňa Králová
tisková mluvčí MZe

Zařazeno v Nezařazené