KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

„S IS PR“ Informační systém pro podporu rozhodování pracovníků v zemědělství

30/07/07

„S IS PR “ Satelitní Informační Systém pro Podporu Rozhodování vedoucích pracovníků MZe a praxe se zaměřením na vybrané komodity a oblasti

"S IS PR " – www.zemedelske.cz

Satelitní Informační Systém pro Podporu Rozhodování vedoucích pracovníků MZe a praxe se zaměřením na vybrané komodity a oblasti.

"S IS PR" se skládá z vybraných, zpracovaných a zkrácených zpráv.

Cílem je přinášet informace a zprávy, které splňují 3 podmínky: aktualnost, důležitost a stručnost.

Každé pondělí odpoledne jsou Agrární stručné informace vydávány na internetu jako webová  stránka.

 Z pohledu uživatelů je kladen důraz na potřeby zemědělských podnikatelů, pracovníků na ministerstvu a podobných institucích, školství – pedagogů a studentů.

 Rozhodovací proces je nemožný bez informací –   informace je surovina, která se musí zpracovat.

"S IS PR " – www.zemedelske.cz