KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informační zdroje

Informační zdroje

13/05/21

Inflace, obnovitelné zdroje a neobnovitelné zemědělství

Při současném nahlížení na zemědělství, které podle mnohých nemá problémy, totiž ubývá zemědělců, orné půdy i soběstačnosti Česka v základních potravinách.

02/03/20

www.klimatickazmena.cz

Ing. Eva Chromečková

Informace o klimatické změně, srovnání současné situace v ČR s předchozími desetiletími i s predikcí.

www.vynosy-plodin.cz

Ing. Eva Chromečková

Odhad výnosů klíčových plodin před hlavní sklizní.

Zařazeno v Informační zdroje