KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informační zdroje

Informační zdroje

13/05/21

Inflace, obnovitelné zdroje a neobnovitelné zemědělství

Při současném nahlížení na zemědělství, které podle mnohých nemá problémy, totiž ubývá zemědělců, orné půdy i soběstačnosti Česka v základních potravinách.

02/03/20

www.klimatickazmena.cz

Ing. Eva Chromečková

Informace o klimatické změně, srovnání současné situace v ČR s předchozími desetiletími i s predikcí.

www.vynosy-plodin.cz

Ing. Eva Chromečková

Odhad výnosů klíčových plodin před hlavní sklizní.

Zařazeno v Informační zdroje

03/11/15
02/02/14
01/03/11

Zpravodaj venkova

Vyšlo třetí číslo měsíčníku SPOV ČR a NS MAS ČR.

25/01/11

Zpravodaj č. 1 / 2011

první vydání Zpravodaje KIS Vysočina v roce 2011

Zařazeno v Informační zdroje

11/01/11

Zpravodaj venkova číslo 1 / 2011

Společný měsíčník Národní sítě MAS a Spolku pro obnovu venkova.

30/11/10

Zpravodaj venkova

Vyšlo 11. číslo měsíčníku SPOV a NS MAS.

04/11/10

Informační magazín – týden 43. – 44.

Vydává Krajské informační středisko středočeského kraje.

Zařazeno v Informační zdroje