KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Nová databáze potravinářských aditiv

29/08/07

Je zprostředkován přístup do nové české databáze tzv. éček.

Dne 22. srpna 2007 společnost TetraPak spustila na adrese www.bezkonzervantu.cz novou internetovou prezentaci, která se věnuje problematice přídatných látek (aditiv) v potravinách. Návštěvníci těchto stránek zde najdou informace o tom, co to jsou tzv. éčka, dále přehled éček i kompletní databázi éček (přídatných látek) povolených pro použití v potravinách v ČR. Na základě E-kódu přídatné látky uvedeného na obalu potravinářského výrobku lze z databáze zjistit:
* název látky označené příslušným E-kódem,
* skupinu přídatných látek, do které příslušná látka patří,
* technologickou funkci příslušné látky ve výrobku (účel, pro který se do výrobku přidává),
* případné účinky (negativní i pozitivní) na lidský organismus.
 
Odborným garantem těchto internetových stránek je Státní zdravotní ústav.
 
 
Pozn.: Provozování online databáze potravinářských aditiv pod názvem “GSFA Online” zajišťuje FAO/WHO.