KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva – RASFF

04/09/07

Aktualizované hlášení RASFF. Oznámení NKM (Národního kontaktního místa) při SZPI

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva – RASFF, slouží k výměně informací o nebezpečných potravinách či krmivech mezi členskými státy, Evropskou komisí a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin. Není tedy primárně určen pro informování veřejnosti.

V případě zájmu o detailní informace o závadných potravinách, doporučujeme sledovat internetové stránky či tiskové zprávy těchto úřadů:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce: www.szpi.gov.cz
Státní veterinární správy ČR: www.svscr.cz
Orgány ochrany veřejného zdraví: www.mzcr.cz
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (krmiva): www.ukzuz.cz
Celní orgány GŘC: www.mfcr.cz
Aktualizovaný přehled hlášení systému RASFF   3. září  2007