KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Blok seminářů – Evidence hnojení

18/10/07

Ministerstvo zemědělství z důvodů hrubé a vysoké chybovosti ve vedení evidence hnojení (zákon č.156/1998 Sb.), kterou zajišťují kontrolní orgány SZIF a ÚKZÚZ, organizuje další školení zemědělců k této problematice.

Ministerstvo zemědělství z důvodů hrubé a vysoké chybovosti ve vedení evidence hnojení (zákon č.156/1998 Sb.), kterou zjišťují kontrolní orgány SZIF a ÚKZÚZ, organizuje další školení zemědělců k této problematice.
Obsahově a lektorsky je akce zajištěna školenými pracovníky ÚKZÚZ, projektově a organizačně akci zajišťují ÚZPI a příslušný KIS. Problematiku chybovosti uvede pracovník SZIF.
Originál pozvánky a návratky od ÚZPI v Praze, je samostatnou přílohou.
Ti, kdo sešity Evidence hnojení (modrý a zelený) nevlastní, ti je obdrží na školení.
Prezentace přednášky je součástí příloh tohoto souboru. Zájemci si ji mohou též vyžádat přeposláním e-mailem od KIS Jm kraje, nebo od distributora tohoto dopisu, nebo stažením z www.ukzuz.cz.
V časovém rozpětí 3 hodin semináře je značný prostor rezervován pro případné osobní konzultace a diskusi jako dobrovolný závěr semináře.
Abychom zajistili celoplošné pokrytí nabídky těchto školení všem zemědělským subjektům, je navržen kalendář školení tak, aby pokryl celé území Jm kraje, a umožnil zemědělcům volbu termínu podle jejich časových a pracovních možností. Z důvodů dostupnosti při volbě náhradního místa v jiném termínu, je několik opakování semináře v Brně, vždy středa nebo i pondělí – tzv. úřední dny s možností sloučení semináře s dalším jednáním.
Kontakty pro zasílání přihlášek a další informace:
  • KRAJSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje, Kotlářská 53, 602 00 Brno
  • tel.: 549 216 864
  • fax.: 549 216 878

 

V příloze naleznete pozvánku a místa konání, sdělaní koordinátora projektu a závaznou přihlášku – PŘÍLOHA

 

Aktualizace ke dni 6.11. 2007 (změna termínu a upřesnění

míst konání) – aktuální pozvánka s přihláškou ZDE

Zařazeno v Nezařazené