KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Semináře k OP Meziregionální spolupráce INTERREG IVC a ESPON 2013

16/10/07

Odbor územních vazeb Ministerstva pro místní rozvoj ČR pořádá 5. listopadu 2007 seminář pro potenciální žadatele do Operačního programu Meziregionální spolupráce INTERREG IVC a následně 7. listopadu 2007 seminář k Operačnímu programu ESPON 2013.

U příležitosti vyhlášení první výzvy Operačního programu Meziregionální spolupráce INTERREG IVC pořádá Odbor územních vazeb Ministerstva pro místní rozvoj ČR seminář pro potenciální žadatele o projekty. Seminář se bude konat v pondělí 5. listopadu 2007 od 10 do 15 hodin v prostorách ABF Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí 31 v Praze. Na semináři budou účastníci seznámeni s prioritami nového programu a principy této meziregionální spolupráce. Samozřejmostí je prostor pro dotazy. Přesný program semináře bude zveřejněn v následujících dnech na internetových stránkách www.strukturalni-fondy.cz.

Program INTERREG IVC je součástí Cíle Evropská územní spolupráce politiky strukturálních fondů 2007 – 2013. Program INTERREG IVC je zaměřen na meziregionální spolupráci, a to v oblastech inovací, znalostní ekonomiky, životního prostředí a předcházení rizikům. Stejně tak má přispívat k ekonomické modernizaci a zvyšování konkurenceschopnosti Evropy. V rámci tohoto programu jsou realizovány neinvestiční projekty. Projektoví partneři spolupracují díky výměně, sdílení a přenosu zkušeností, znalostí a nejlepších postupů (tzv. good practices).

Příjemci finanční podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci tohoto programu mohou být veřejné nebo veřejnoprávní subjekty, soukromé subjekty nemohou být v tomto programu podpořeny. V případě zájmu o účast na semináři vyplňte přiložený registrační formulář a zašlete jej do 31. října 2007 na e-mailovou adresu alice.vybiralova@mmr.cz. V případě dotazů volejte na číslo 224 862 254.

Seminář k Operačnímu programu ESPON 2013 pořádá Odbor územních vazeb Ministerstva pro místní rozvoj ČR z pozice národního koordinátora. Tento seminář je určen všem potenciálním projektovým partnerům a zainteresovaným subjektům, kteří se chtějí o programu dozvědět základní informace nebo se stát v novém programovém období 2007 – 2013 projektovými partnery. Seminář se koná 7. listopadu 2007 od 10 do 16 hod v prostorách ABF – Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí 31 v Praze. Přesný program semináře bude zveřejněn v nejbližších dnech na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz.

V případě zájmu o účast na tomto semináři se můžete přihlásit na emailových adresách: vera.korkischova@mmr.cz nebo veronika.supova@mmr.cz, dotazy můžete směřovat též na číslo 224 862 126.

ESPON 2013 (Monitorovací síť pro evropské územní plánování) je výzkumný program EU v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje, který je zaměřen na průběžné získávání a aktualizování informací o územním rozvoji tak, aby mohla být na základě znalostí formulována doporučení vztahující se k rozhodnutím, která jsou přijímána na politické úrovni.

Cílovou skupinou pro výsledky projektů aplikovaného výzkumu jsou veřejné orgány na všech úrovních správy, stejně tak jako výzkumná komunita. Přímí příjemci činností jsou veřejné úřady a veřejnoprávní subjekty.

Odbor komunikace MMR ČR, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, tel.: 224 861 126, e-mail: tiskove@mmr.cz ; www.mmr.cz

Zdroj: MMR