KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Ekologické zemědělství – zhodnocení roku 2007 a nové informace pro rok 2008  

23/11/07

Pozvánka na seminář, pořádaný za podpory Ministerstva zemědělství ČR dne 6. 12. 2007 ve Starém Městě.

Program:
1. Současný stav ekologického zemědělství v České republice
 
2. Změny v legislativě ekologického zemědělství
(Nové Nařízení Rady ES č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č.2092/91)
 
3. Zhodnocení výsledků kontrol na ekofarmách ve Zlínském kraji a okrese Hodonín v roce 2007 (prezentace kontrolních organizací pro EZ)
 
4. Agroenvironmentální opatření z pohledu AOPK
 
5. Dotační programy využitelné pro venkov a zemědělství (Program rozvoje venkova aj.)
 
6. Evidence hnojení v EZ (ukázka možnosti evidence přes Portál farmáře)
 
Přednášející:
Ing. Milan Berka (KEZ, o.p.s.); zástupci Biokont CZ, s.r.o. a ABCERT GmbH; Ing. Milan Drgáč (PRO-BIO RC Bílé Karpaty); zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny Praha, JUDr. Ludmila Kuncová ZAPÚ Uherské Hradiště,
 
Materiály k semináři a občerstvení účastníků zajištěny. Začátek v 9 hod., předpokládaný konec v 15 hodin.
 
V případě zájmu o seminář nám potvrďte svoji účast telefonicky nebo e-mailem do 3. prosince 2007: tel. 572 696 323, iskopanice@razdva.cz, přihlášení nutné kvůli nahlášení obědů.
 
Místo konání: Aula SOŠG Staré Město, Velehradská 1527, začátek v 9 hodin
Organizátor semináře:  PRO-BIO RC Bílé Karpaty