KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1234/2007

20/11/07

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“)

kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé
zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“)

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1234/2007

Zařazeno v Legislativa EU