KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Podopatření III.2.1.1 – Obnova a rozvoj vesnic

09/11/07

Vodohospodářská infrastruktura

Vzhledem k velkému množství dotazů, které se týkají podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic  a jako reakce na otevřený dopis Spolku obnovy venkova ministru zemědělství, který se týká přípravy projektů obcí v rámci záměru b) vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu  vydává Řídící orgán EAFRD následující prohlášení:

Podpora obcím v rámci výše uvedeného opatření bude poskytována dle schválených  Pravidel  ministrem zemědělství, tak jak jsou zveřejněna na webových stránkách MZe a v tištěné podobě – to znamená, že budování vodohospodářské infrastruktury či komunikací není omezeno na stávající zástavbu obce.

Zdroj: MZe