KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Současný stav využívání obnovitelných zdrojů energie

06/11/07

Seminář na IVP ČZU v Praze dne 21. listopadu 2007

Cílem semináře je přispět k prohlubování obecného povědomí o prospěšnosti používání alternativních zdrojů energie se záměrem šetřit životní prostředí v České republice ve vazbách na směrnice a doporučení EU.

Seminář proběhne od 9 do 15 hodin v přednáškovém sále IVP ČZU v Malé Chuchli. Účast na akci je bezplatná. Seminář je určen pro všechny pedagogy, poradce, ekology i studenty se zájmem o danou problematiku. Je poslední ze série přednášek uskutečněných v projektu EDUCO. Úspěšným absolventům e-learningových kurzů předchozího semináře zde budou předány certifikáty.  Věříme, že se tato akce stane příjemným místem pro získání nových informací a výměnu zkušeností o obnovitelných zdrojích energie.
Zájemce o účast na této akci prosíme o zaslání přihlášky do 14.11.2007 na adresu: chuchle@ivp.czu.cz. 

Program a přihláška