KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zdravotní prospěch potravin z ekologické produkce

06/11/07

Průběžné výsledky výzkumného projektu QLIF. Přístup k řadě publikací týkajících se ekologické produkce potravin.

Výsledky evropského výzkumného projektu řešeného v 6. rámcovém programu V&V pod názvem “Quality Low Input Food” (QLIF) ukázaly, že některé potraviny z ekologické produkce, např. ovoce, zelenina a mléko jsou hodnotnější z hlediska výživových faktorů a obsahují větší množství antioxidantů, o kterých se předpokládá, že snižují riziko onemocnění srdce a rakoviny. U ovoce a zeleniny byl zjištěn vyšší obsah antioxidantů oproti konvenční produkci o 40 %, u mléka o 60 % více antioxidantů a prospěšných mastných kyselin. Profesor Carlo Leifert z Newcastle University ve Velké Británii (koordinátor projektu) uvedl, že výsledky projektu naznačují, že konzumace biopotravin je ekvivalentní tomu, jako bychom denně konzumovali porci ovoce a zeleniny navíc.
Projekt QLIF byl zahájen v březnu 2004, na jeho řešení se podílí 31 výzkumných středisek, společností a univerzit v Evropě. Příspěvek Evropské komise na řešení má činit 18 milionů EUR. Více informací o projektu je k dispozici na internetové stránce projektu QLIF.
Ve dnech 20.–23. března 2007 se uskutečnil 3. vědecký kongres organizovaný v rámci projektu QLIF. Sborník prezentací z uvedeného kongresu a informace o přípravě 4. kongresu, který se uskuteční 18.–20. červan 2008, jsou k dispozici zde.
 
Řešení projektu QLIF probíhá v sedmi pracovních skupinách (WP):

WP1: Očekávání a postoje spotřebitelů

 
U jednotlivých pracovních skupin je k dispozici řada odkazů na publikace, které vznikly v rámci projektu QLIF. K uvedeným publikacím (článkům, zprávám aj.) je zprostředkován přístup přes Organic Eprints.
 
Mezi vybrané publikace WP5 patří např.: