KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Jak získat finance z fondů Evropské unie?

03/12/07

V letech 2007 – 2013 je Česká republika oprávněna čerpat peníze ze strukturálních fondů Evropské unie

Také zadavatelé a poskytovatelé sociálních služeb mohou využít zdrojů Evropské unie na spolufinancování svých projektů a aktivit a to především z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Základním předpokladem pro získání  tzv. evropských peněz je kvalitně připravený a zpracovaný projekt. Proto Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje připravil pracovní setkání, na kterém účastníci získají praktické zkušenosti, jak správně postupovat při přípravě a tvorbě projektů. Workshop je bezplatný a uskuteční se již 12. prosince 2007 od 8. 45 v hotelu Sport na Sukově třídě 1735 v Pardubicích. Pracovní setkání je realizováno díky projektu Pardubického kraje – „Systém podpory plánování sociálních služeb na úrovni obcí v Pardubickém kraji“. Zájemci z řad poskytovatelů sociálních služeb bez rozdílu zřizovatele se mohou hlásit do 10. 12. 2007 prostřednictvím e-mailové zprávy se jménem a názvem organizace na adresu milan.zanina@rrapk.cz.

Zdroj: Pardubický kraj

Zařazeno v Nezařazené