KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Lesní biomasa na veletrhu Silva Regina 2008

21/12/07

Neodmyslitelnou součástí brněnských agrárních veletrhů je lesnický a myslivecký veletrh Silva Regina, který představí nejnovější technologie určené pro využití v lesním hospodářství

K vidění budou stroje, zařízení a nářadí pro lesní těžbu, zpracování dřeva, ošetřování a ochranu lesních porostů a obnovu lesa. Silva Regina tak poskytne neomezené možnosti pro české výrobce a dovozce lesnické techniky, podnikatele a odborníky v lesnictví získat obchodní kontakty, odborné informace, nové příležitosti a zkušenosti pro budoucí podnikání v tomto oboru.

Biomasa – nový obor veletrhů
Stále aktuálnějšími otázkami současnosti je celosvětová spotřeba energií a její získávání z obnovitelných zdrojů. Toto téma je zásadní i pro české lesnictví, kde se energetické využívání lesní biomasy pozvolna rozjíždí. Dostupnými zdroji k získání energetické biomasy mohou být v českých podmínkách zbytkové hmoty z těžby dřeva, cíleně pěstované energetické dřeviny, piliny, odřezky, dřevo nevhodné pro materiálové využití a další. Problematika tohoto nového oboru je však daleko složitější a zahrnuje i environmentální aspekt v podobě zachování dynamické rovnováhy lesního ekosystému. Nové trendy a technologie jsou hlavním mottem veletrhů, a právě proto se organizátoři rozhodli pro vytvoření samostatné části nomenklatury s názvem „Biomasa“, v níž jsou všechny činnosti od zpracování biomasy, přes její spalování, energetickou transformaci, včetně zařízení bioplynových stanic. K vidění budou stroje, které předvedou před zraky návštěvníků některé technologie pro zpracování biomasy přímo v provozu.

„Biomasa jako obnovitelný zdroj energie je stěžejním tématem veletrhů. Po loňské úspěšné premiéře tohoto perspektivního oboru se hlásí stále více společností se zájmem vystavovat stroje, zařízení i kompletní technologické celky k získávání energie z obnovitelných zdrojů. V tomto okamžiku máme přihlášky již od více než 20 firem, přičemž největší nárůst očekáváme v termínu uzávěrky podání přihlášek, tedy na konci tohoto měsíce“, informuje manažerka veletrhu Marie Surková.

Mezi přihlášenými firmami jsou např. společnosti jsou Agrikomp Bohemia, Envitec Biogas, Obilní technika, Pawlica, Václav Kubík, VÚZT, Laski, Farmet, Merimex, Transtechnic a další. Firma Karlow Karlshof připravuje předvádění výroby lesní biomasy na volné ploše u pavilonu „Z“. Obor „Biomasa“ je rozdělen na dvě samostatné části: zemědělská a lesnická, přičemž v obou případech budou součástí expozic i praktické ukázky jejího zpracování a první zkušenosti s tímto předmětem podnikání.

Akutální jsou biopaliva
Doprovodný program veletrhů se dotkne také aktuálního tématu „biopaliva“, která jsou od letošního září povinně přimíchávána do motorové nafty a od ledna také do benzínu. Jak sdělila Marie Surková, „naším záměrem je vytvořit na veletrzích Techagro, Animal Vetex, Silva Regina diskusní fórum, do kterého budou přizváni zástupci firem, odborné asociace, zákonodárci, zástupci univerzit, ale také výrobci motorů a distributoři pohonných hmot. Ti všichni by se měli zamýšlet nad technickými a normalizačními stránkami zavedení povinnosti přimíchávání biosložek do pohonných hmot. Program bude jistě dobrým rádcem pro všechny, jejichž podnikatelská činnost je tímto novým nařízením ovlivněna“.

Práce, ale i zábava
Lesnický a myslivecký veletrh SILVA REGINA nabídne myslivcům, lesníkům a všem milovníkům přírody naučný, ale i zábavný program, ve kterém nebude chybět nabídka lesnického vybavení, oblečení a potřeb, populární výstava mysliveckých trofejí, výstava loveckých zbraní a střeliva nebo třeba i včelařství. „Přípravy veletrhů jsou v plném běhu, chystáme řadu zajímavých témat a námětů, které jistě splní očekávání a vystavovatelů i návštěvníků“, doplnila Marie Surková.Zdroj: www.bvv.cz

Zdroj: EnviWeb