KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Příprava Ekologických veletrhů Brno v plném proudu

21/12/07

Ekologické veletrhy Brno nabízejí do 21. ledna levnější metry

Uzávěrka přihlášek pro vystavovatele, kteří se chtějí prezentovat na Ekologických veletrzích v Brně, se nenávratně blíží.  Tento projekt, zaměřený na ochranu vod a životního prostředí patří k největším veletrhům ve svém oboru ve střední a východní Evropě. Zahrnuje  Mezinárodní vodohospodářskou výstavu Vodovody-Kanalizace (VOD-KA) a Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO. Datum nadcházejícího společného ročníku je stanoveno v obvyklém jarním termínu na 20. – 22. května 2008

„Pokud se vystavovatelé přihlásí do 21. ledna 2008, získají výstavní plochu za zvýhodněnou cenu,“ řekla vedoucí manažerka veletrhů Ing. Jana Ostrá. Účast na Ekologických veletrzích doporučuje všem firmám, které se danou problematikou zabývají a hodlají oslovit odborné návštěvníky s rozhodovací pravomocí o investicích do vodního hospodářství a životního prostředí – zástupce firem, krajských či městských úřadů, představitele ministerstev.

Výhodný Start pro nové vystavovatele
Nově vystavující firmy mají možnost využít program START. Jde o balíček služeb, který jim přinese řadu benefitů,  k nimž patří zejména velmi výhodné podmínky v případě pronájmu plochy spolu s objednávkou výstavby typové expozice, volný vjezd a jedno parkovací místo navíc a 40 kusů firemních pozvánek na veletrh zdarma. Zajímavá je také možnost figurovat na seznamu nových vystavovatelů, jak v Předkatalogu veletrhu, tak na internetových stránkách www.ekologickeveletrhy.cz. Na těchto stránkách má možnost účastník programu START umístit také tiskové zprávy o připravovaných novinkách a svůj firemní profil. Pořadatel veletrhu vydává pravidelné informace o stavu příprav veletrhu, novinkách a připravovaných doprovodných akcích tzv. e-letter, v němž bude zveřejněn seznam nových vystavovatelů a dán prostor pro prezentaci důvodů, které vedou firmy k nové účasti na veletrhu. Organizátor tak novým vystavovatelům zajistí minimální administrativní náročnost i zvýšenou marketingovou podporu jejich účasti.

Poprvé konference NO-DIG
Ekologie je oborem, který přesahuje veškeré hranice a správní celky. Veletrhy Brno, a. s. už nyní připravují společně s oborovými asociacemi a zástupci státní správy diskuse a semináře na aktuální tématiku. Podílet se na odborném doprovodném programu budou velkou měrou ministerstva životního prostředí a zemědělství a Sdružení oborů vodovodů a kanalizací (SOVAK). Poprvé se letos uskuteční národní konference o bezvýkopových technologiích NO-DIG.

Již tradicí se staly na brněnském výstavišti praktické ukázky protipovodňových opatření. Ochrana před povodněmi ve speciálně upraveném bazénu před pavilonem Z spěje už do sedmého ročníku. Jde o evropsky unikátní projekt, který je vlastně informačním a školícím centrem pro zástupce státní správy a samosprávy, ale také pro majitele nemovitostí v rizikových oblastech poblíž vodních toků.

Malé ohlédnutí za posledním ročníkem
Po dvou ročnících projektu, kdy došlo ke spojení dvou významných akcí v oboru vodohospodářství a enviromentálních technologií, lze konstatovat, že byl po všech stránkách úspěšný. Na Ekologických veletrzích se na jaře 2007 vystřídalo více než 9000 odborných návštěvníků ze 34 zemí, z toho více než 12 procent ze zahraničí. Nárůst zaznamenal i počet vystavujících firem, na brněnském výstavišti se jich prezentovalo 330 z 11 zemí  na celkové výstavní ploše 11 488 metrů čtverečních. Vzhledem k současnému zájmu vystavovatelů můžeme předpokládat, že i příštího ročníku se zúčastní všechny významné firmy z oboru, mezi nimiž nebudou chybět vodárenské společnosti, které vystavují pod hlavičkou SOVAK.

Organizátoři Ekologických veletrhů přejí všem příjemné a pohodové Vánoce a hodně pracovních úspěchů v novém roce.

Zdroj: EnviWeb

Zařazeno v Akce a semináře