KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Kurz – Správná zemědělská a ekologická praxe

29/02/08

Agentura ZERA si Vám dovoluje nabídnout – absolvovat kurz zaměřený pro zemědělce a poradce, kteří chtějí být zařazeni do zemědělského poradenského systému v novém plánovacím období od roku 2007 – 2013.

Agentura ZERA si Vám dovoluje nabídnout jedinečnou příležitost za nekonkurenční cenu – absolvovat kurz zaměřený pro zemědělce a poradce, kteří chtějí být zařazeni do zemědělského poradenského systému  v novém plánovacím období od roku 2007 – 2013.  
 
„SPRÁVNÁ ZEMĚDĚLSKÁ A EKOLOGICKÁ PRAXE“
 
Termín konání: 3.- 7.3. 2008  –  5 dní (40 vyučovacích hodin)
                            7.- 11.4.2008
 
Místo konání kurzu:
ZERA – zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.
V. Nezvala 977, 675 71 Náměšť nad Oslavou.
 
Cena: 400,-Kč / týden  (80 Kč / den)  (Cena uvedena včetně DPH, Agentura ZERA je plátcem DPH)
Jednotlivé dny možno absolvovat i samostatně
 
V příloze naleznete podrobnou osnovu kurzu.
 
Po absolvování kurzu je možné získat Akreditovaný certifikát pro „Poradce správné zemědělské praxe
 
Kurz je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj – ERDF v rámci projektu:
Interreg III. A – Vzdělávání v Česko Rakouském centru pro rozvoj podnikání.
 
OSNOVA:
 
1. den: Právní požadavky správné zemědělské praxe
 
Zákonné požadavky na zemědělské hospodaření
Ochrana přírody a krajiny
 • Ochrana  přírodních stanovišť volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin;
 • Ochrana volně žijících ptáků.
Ochrana vod
 • Ochrana podzemních vod před znečisťováním nebezpečný mi látkami;
 • Ochrana životního prostředí a půdy při používáni kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství;
 • Ochrana vod před  znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů.
 Rostlinolékařská péče
 • Rostlinolékařská péče, uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a podmínky jejich používání.
 • Ochrana včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin.
 • Hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů, způsoby zjišťování a regulace výskytu škůdců.
 
 
2. den: Základy Certifikace systémů řízení jakosti a certifikace výrobků v zemědělství
Základy managementu jakosti  
 • Systém managementu jakosti,
 • Základy jednotlivých nástrojů managementu jakosti,
 • Základy práce interního auditora
GlobalGAP/EurepGap  
 • Význam a globální principy;
 • Struktura normy;
 • Požadavky pro pěstování rostlin;
 • Požadavky pro chovy zvířat;
 • Základní požadavky pro certifikaci;
 • Diskuse, praktické příklady.
Základy HACCP
 • Význam a hlavní principy;
 • Implementační postup;
 • Rizika a analýza rizik;
 • Dokumentace a záznamy;
 • Verifikační postupy a dosledovatelnost.
Nezávadnost potravin
 • Obecné zásady a požadavky právních předpisu v oblasti zajištění nezávadnosti potravin.
 
 
3. den: ZÁKONNÉ POŽADAVKY NA ZEMĚDĚLSKÉ HOSPODAŘENÍ
Veřejné zdraví, zdraví zvířat  a rostlin
 • Péče o zdraví hospodářských zvířat
 • Pravidla pro prevenci, tlumeni a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií
Řádné zacházení se zvířaty
 • Ochrana hospodářských zvířat proti týrání.
 • Minimální standardy pro ochranu hospodářských zvířat.
 • Technické požadavky na stavby pro chov zvířat v zemědělství.
Oznamování nákaz
 • Povinnosti chovatelů skotu, ovcí, koz a prasat při tlumení některých chorob zvířat.
Identifikace a evidence zvířat
 • Označování zvířat a jejich evidence, evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.
 
4. den: ZÁKONNÉ POŽADAVKY NA ZEMĚDĚLSKÉ HOSPODAŘENÍ
Požadavky na zachování ploch v dobrých zemědělských a ekologických podmínkách
 • SAPS (Single Area Payment Scheme) a SAP (Single Payment Scheme) – Pravidla k udržování zemědělských ploch v dobrém zemědělském a ekologickém stavu
 • PRV – OSA II. Zlepšování životního prostředí a krajiny, požadavky jednotlivých opatření zaměřených na udržitelné využívání zemědělské půdy.
 • Volitelné právní předpisy pro rozšíření odborné způsobilosti poradce -IPPC, GMO, EIA, ochrana ovzduší a životní prostředí
 
 
5. den: Základy Certifikace systému řízení jakosti a certifikace výrobků v zemědělství
Ekologické zemědělství – certifikace bioproduktů a biopotravin
 • Zásady ekologické produkce na úrovni zemědělského podniku.
 • Minimální požadavky na inspekci a certifikaci zemědělských podniků.
 • Minimální požadavky na inspekci a certifikaci výrobců biopotravin.
 
Přihlašovací formulář naleznete ZDE. 
Z důvodu omezené kapacity je nutné se předem přihlásit.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast.
 
 
Děkujeme a těšíme se na Vaši účast.
 
Bc. Hana Svobodová
ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.
V. Nezvala 977
675 71 Náměšť nad Oslavou
 
Mob.: 724 572 434
Tel.:    568 620 070
Fax.:   568 620 547
Web:  www.zeraagency.eu   

Zařazeno v Akce a semináře