KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 259/2008

26/03/08

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 259/2008 ,kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o zveřejňování informací o příjemcích finančních prostředků z Evr.zem. záručního fondu (EZZF) a Evr.zem. fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 259/2008 ze dne 18. března 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o zveřejňování informací o příjemcích finančních prostředků z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

Zařazeno v Legislativa EU