KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

FAO chce vytvořit koncepci potravinové bezpečnosti a nakládání s bioenergiemi

15/04/08

Počátkem června se v římském ústředí  FAO (Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství) bude konat konference na vysoké úrovni týkající se potravinové bezpečnosti a problémů souvisejících se změnou klimatu a bioenergiemi

O tématech konference a složení delegací dnes v Lucemburku jednali příslušní resortní ministři.
 
„Konference FAO ve dnech 3. až 5. června chce vytvořit ucelenou mezinárodní strategii v oblasti potravinové bezpečnosti v kontextu změny klimatu a nakládání s bioenergiemi,“ uvedl 1. náměstek ministra zemědělství Ivo Hlaváč. „Vítáme tuto debatu s ohledem na naše aktivity v oblasti biopaliv a potravinové bezpečnosti, která má přesah i do agendy našeho předsednictví. Z pohledu České republiky je také pozitivní zájem o sladkovodní akvakulturu, jelikož tato problematika bývá obvykle poněkud ve stínu mořského rybolovu,“ doplnil náměstek Hlaváč.
 
Základ jednání konference budou tvořit závěry expertních jednání osmi dvoudenních konferencí, které se konaly v průběhy února a března k následujícím okruhům:

  • Klimatické změny a biodiverzita
  • Bioenergie: politická rozhodnutí, trhy, obchod vs. zabezpečování potravin
  • Globální perspektiva a pohonné hmoty – dopad na zabezpečování potravin
  • Globálně přenosné nemoci zvířat – v souvislosti s klimatickými změnami
  • Klimatické změny a management rizik přírodních katastrof
  • Adaptace na klimatické změny a jejich zmírňování
  • Klimatické změny a jejich dopad na mořský rybolov i sladkovodní rybářství. 

Ve dnech 26. a 27. června se v Innsbrucku uskuteční 26. regionální konference FAO pro Evropu. Bude se zabývat adaptací na změny klimatu v Evropě a podpora tradičních regionálních zemědělských produktů a potravin jako další krok k udržitelnému rozvoji venkova.
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zdroj: MZe