KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 289/2008

02/04/08

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 289/2008 ze dne 31. března 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1266/2007 o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunů některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce ovcí

Zařazeno v Legislativa EU