KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Veřejná diskuse ke Strategii udržitelného rozvoje ČR

14/04/08

Ministerstvo životního prostředí aktualizuje Strategii udržitelného rozvoje České republiky

Vyzývá proto nevládní organizace, podnikatele, jednotlivé fyzické osoby, zaměstnance státní správy a další k předkládání návrhů základních směrů a pojetí aktualizované Strategie. Cílem je, aby odrážela stav a trendy v oblasti udržitelného rozvoje České republiky a nejlepší mezinárodní praxi.

Jako základní materiály pro zorientování v současném stavu přípravy aktualizace Strategie v České republice a pro umožnění srovnání českého přístupu s uznávanými příklady nejlepší mezinárodní praxe je nabízen dokument "Principy, nástroje a návrh priorit pro dopracování aktualizované Strategie udržitelného rozvoje České republiky (2007)" – tento materiál byl schválen vládou jako podklad pro dopracování aktualizace Strategie.

Důležité jsou také odkazy na tzv. Obnovenou strategii udržitelného rozvoje Evropské unie a strategie udržitelného rozvoje platné ve Velké Británii, Švédsku, Rakousku a Finsku. Dále MŽP nabízí prezentaci ředitele odboru politiky životního prostředí Pavla Šremera, obsahující mj. harmonogram přípravy aktualizace a stěžejní priority Obnovené strategie udržitelného rozvoje Evropské unie.

Databáze, do které je možné vkládat podněty a připomínky, je přístupná od 10. dubna 2008 do 12. května 2008. Vložení vašeho příspěvku bude zajištěno po jeho zaslání na e-mailovou adresu strategie@env.cz. Doručené příspěvky si lze prohlédnout po kliknutí na níže umístěný odkaz s názvem Vstup do databáze příspěvků "Hlavní směry aktualizované SUR ČR".

Dokumenty a odkazy:
Usnesení vlády č. 1434 ze dne 19. prosince 2007 (pdf, 24KB)
Principy, nástroje a návrh priorit pro dopracování aktualizované Strategie udržitelného rozvoje České republiky (2007) (pdf, 486KB)

Obnovená strategie udržitelného rozvoje Evropské unie z r. 2006 (česká verze)
Webový portál Strategie udržitelného rozvoje Evropské unie (anglicky)

Strategie udržitelného rozvoje Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (anglicky)
Strategie udržitelného rozvoje Švédského království (anglická verze)
Strategie udržitelného rozvoje Republiky Rakousko (anglická verze)
Strategie udržitelného rozvoje Finské republiky (anglická verze)

Prezentace ředitele odboru politiky životního prostředí Pavla Šremera, prom. biol., k aktualizaci Strategie (pdf, 70KB)

Vstup do databáze příspěvků "Hlavní směry aktualizované SUR ČR"

Zdroj: OS Noviny

Zařazeno v Životní prostředí