KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

EUR – Lex    právo Evropských společenství  

30/05/08

EUR – Lex právo Evropských společenství. Instituce Evropské unie nabízejí bezplatný přístup k legislativě Společenství – vícejazyčně a on-line na stránkách: EUR-Lex.

Právo Evropských společenství

Instituce Evropské unie nabízejí bezplatný přístup k legislativě Společenství – vícejazyčně a on-line na stránkách: EUR-Lex.

EUR-Lex

EUR-Lex poskytuje vyčerpávající přístup k evropskému právu. Umožňuje pohodlně nahlédnout do on-line Úředního věstníku Evropské unie, smluv, platných právních předpisů, řady dokumentů Evropské komise, judikatury Ústavního soudu a Soudu prvního stupně a sbírky konsolidovaných právních předpisů. Naleznete zde také odkaz na další zdroje informací, např. registry institucí a ostatní legislativní portály EU a členských států.

EUR-Lex nabízí sladěné vyhledávací funkce, které plně zahrnují sofistikované vyhledávací nástroje databáze CELEX a poskytují podrobné právní analýzy dokumentů. Přístup ke všem druhům dokumentů (ve formátech HTML, PDF, WORD a TIF) je bezplatný ve všech 23 jazycích, pokud jsou k dispozici.

Portál EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu