KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Kurz – Odpadový hospodář

06/05/08

Účastníci kurzu získají základní orientaci v informacích, jejichž znalost budou využívat při zajišťování odborného nakládání s odpady pro průvodce odpadů nebo provozovatele skládek odpadů.

„Odpadový hospodář“
 
TERMÍNY KONÁNÍ:

12.-16.5.2008 –  5 dní (40 vyučovacích hodin)

  • 20.5.2008 – 1den (příprava na E-learningovou formu kurzu)
 
Kurz je připraven tak, aby naplnil povinnost vzdělávání podle stávající i připravované legislativy.
Cílem kurzu zaměřeného na získání odbornosti odpadového hospodáře je seznámit účastníky kurzu
s obsahem právní úpravy odpadového hospodářství odpadů a předpisy souvisejícími, s důrazem na povinnosti z nich vyplývající pro povinné osoby v jednotlivých fázích odpadového hospodářství.
Účastníci kurzu získají základní orientaci v informacích, jejichž znalost budou, využívat při zajišťování odborného nakládání
s odpady pro původce odpadů nebo provozovatele skládek odpadů.
Účastníkům kurzu bude poskytnut výklad důležitých právních vztahů mezi zákonem o odpadech a souvisejícími zákony
z právního systému ČR.
KURZ JE URČEN PRO:
        odborně způsobilé osoby (OZO)
        budoucí a stávající odpadové hospodáře zajišťující odborné nakládání s odpady
        provozovatele skládek nebezpečných odpadů nebo komunálních odpadů.
        původce a oprávněné osoby, kteří nakládali v posledních 2 letech s nebezpečnými odpady v množství větším než 100t
Více informací o kurzu naleznete ZDE.
       
     Místo konání kurzu:
ZERA – zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.
V. Nezvala 977, 675 71 Náměšť nad Oslavou.
 
Cena: 400,-Kč / týden  (80 Kč / den)  (Cena uvedena včetně DPH, Agentura ZERA je plátcem DPH)
Jednotlivé dny možno absolvovat i samostatně
 
Po absolvování kurzu je možné získat Akreditovaný certifikát  „Odpadový hospodář
 
 
Přihlašovací formulář naleznete ZDE. 
Z důvodu omezené kapacity je nutné se předem přihlásit.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast.
 
Kurz je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj – ERDF v rámci projektu: Interreg III. A – Vzdělávání v Česko Rakouském centru pro rozvoj podnikání.
 
 
Děkujeme a těšíme se na Vaši účast.
 
Bc. Hana Žáková
ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura. o.s.
V. Nezvala 977
675 71 Náměšť nad Oslavou

Mobil.: +420 724 572 434
Tel.: +420 568 620 070
Fax.: +420 568 620 547
 
E-mail: zakova@komposty.cz
Web.:
www.zeraagency.eu  
         www.komposty.cz

Zařazeno v Akce a semináře