KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Pozvánka – exkurze "Správná zemědělská praxe" na ekofarmě v Čihalíně

09/05/08

Praktická ukázka hodnocení podniku a jeho hospodaření na téma "Správná zemědělská praxe" v souvislosti se zaváděním cross-compliance do praxe.

agentura ZERA si Vám dovoluje nabídnout dotovanou exkurzi:
"Správná zemědělská praxe" na ekofarmě v Čihalíně
 
TERMÍN KONÁNÍ:   20.5.2008  (časový rozsah 9.00 – 17.00 dle zájmu účastníků)
 
Praktická ukázka hodnocení podniku a jeho hospodaření na téma
„ Správná zemědělská praxe“  v souvislosti se zaváděním cross-compliance do praxe.
 
Exkurze je součástícyklu seminářů prezenčních a e-learningových, praktických cvičení a exkurzí uskutečňovaným s cílem podat zájemcům komplexní informace o legislativní problematice týkající se naplňování podmínek cross-compliance. Aktuální informace můžete sledovat na www.zeraagency.eu/elearning.
 
Náplň exkurze v Čihalíně:
    představení historie a činnosti farmy, oblasti hospodaření, seznámení s managementem provozu a dotační problematikou, řešení odbytu produkce,
    dodržování zákonných požadavků, podmínek a standardů, požadavků správné zemědělské praxe jako podmínky pro výplatu a udržitelnost získaných dotací z  agro-enviomentálních opatření, plateb pro znevýhodněné oblasti (LFA), plateb na plochu (SAPS)a plateb pro oblasti v NATURA 2000,
    dodržování podmínek GAEC (dobré zemědělské a environmentální podmínky)
    současná situace v zavádění cross-compliance v podnicích, nástin problematiky do budoucna.
Cíl exkurze v Čihalíně:
    získání odborných znalostí a jejich uplatňování v praxi,
    seznámit účastníky s obsahem právní úpravy podmínek SMR a GAEC a předpisy souvisejícími, s důrazem na povinnosti z nich vyplývající pro povinné osoby v jednotlivých časových horizontech průběžného zavádění CC,
    účastníci exkurze získají orientaci v informacích, jejichž znalosti budou využívat při zajišťování správného managementu podniků vzhledem k předcházení potenciálního krácení dotací.
 
KURZ JE URČEN PRO následující cílové skupiny: zemědělci konvenční i ekologičtí, poradci, zpracovatelé potravin.
 
Místo konání kurzu:          
Ekofarma Ing. Františka Holuba, Číhalín 9, Čechn
 
Exkurze je poskytována ZDARMA.
Udělení certifikátu nelze nárokovat po absolvování samotné  exkurze , vždy je nutné absolvovat seminář.
Přihlašovací formulář naleznete ZDE. 
Z důvodu omezené kapacity je nutné se předem přihlásit.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast.
 
Kurz je spolufinancován Evropskou unií – Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EAFRD) a Státním rozpočtem.
 
Miroslava Dvořáčková
ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.
V. Nezvala 977
675 71 Náměšť nad Oslavou
 
Mob.:   725 503 329
Tel.:     568 620 070
Fax.:    568 620 547
Web:  www.zeraagency.eu