KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Semináře Spolku poradců v ekologickém zemědělství ČR

19/05/08

Semináře Spolku poradců v ekologickém zemědělství ČR – pro poradce, ekozemědělce a zemědělce, kteří mají zájem  získat informace a zkušenosti o ekologickém zemědělství spojené s exkurzí u úspěšných  ekologických zemědělců.
 

Semináře Spolku poradců v ekologickém zemědělství ČR – pro poradce, ekozemědělce a zemědělce, kteří mají zájem  získat informace a zkušenosti o ekologickém zemědělství  tématicky zaměřené semináře spojené s exkurzí u  vybraných úspěšných  ekologických zemědělců.

6. června 2008
Zelinářství v EZ a zkušenosti s prodejem zeleniny

12. června 2008
Chov prasat v EZ a zkušenosti s prodejem

12. června 2008
Jak předcházet k neshodám na ekofarmách

13. června 2008
Pěstování bylin a jejich zpracování

10. července 2008
Chov koz a faremní zpracování mléka

 

Pozvánka a podrobnější informace o seminářích: